Prečo detoxikovať?

Náš organizmus je jednoliaty celok, všetko so všetkým súvisí a všetko je navzájom prepojené, takže poškodením jednej časti nášho tela následne vzniká poškodenie aj iných častí až po zlyhanie celého organizmu a smrť. Já vždy vravím, nie jednotlivý orgán je chorý, ale celý človek a tak preto treba docieliť rovnováhu v celom organizme, avšak nie za pomoci umelých liečiv  a neprirodzených zásahov do organizmu, ale dôslednou očistou. Je potrebné telo najprv zbaviť všetkých toxických a odpadových látok – detoxikovať ho. Ak sa nebudeme venovať pravidelnej očiste organizmu, ak nezmeníme náš životný štýl a spôsob stravovania, chorôb nás nezbavia ani lekári.  Zanesený organizmus bráni telu jeho prirodzenej samoliečbe.

Najdôležitejšia je motivácia!

Ako u všetkých cieľov, ktoré si v živote stanovujeme, východiskovým bodom je aj nájdenie motivácie týkajúcej sa rozhodnutia očisty tela. Prečo chceme začať s detoxikáciou?   Možno preto, že potrebujeme zhodiť pár kíl, alebo, že potrebujeme obnoviť stratenú energiu, chceme vyzerať lepšie, možno omladnúť, alebo nás už začali trápiť nejaké zdravotné problémy, ktorých sa touto cestou môžme zbaviť. Nájdenie tej hlavnej motivácie napomáha vložiť všetko pre dosiahnutie vytýčeného cieľa.