Pravda o sebavedomí a 4 tipy na jeho zvýšenie

Nie je pravda, že väčšina ľudí má vysoké sebavedomie. Práve naopak, mnoho ľudí si neverí. Tí, ktorí vyzerajú sebavedomo, môžu byť vo vnútri neistí. Ti, ktorí sú sebavedomí v práci, môžu mať napríklad ťažkosti v randení.

Sebavedomie nie je niečo, s čím sa človek narodí alebo bez čoho sa narodí. Sebavedomie nie je vlastnosť, ktorá je daná a nemenná. Môže sa v priebehu života človeka meniť, zvyšovať, znižovať. Pre jeho rozvíjanie a zvyšovanie môže človek spraviť mnoho vecí ale hlavne, čo si treba naozaj pamätať je, že každý má v sebe zdroje k zvýšeniu sebavedomia, ktoré sa dajú objaviť a pracovať s nimi.

O čom je vlastne sebavedomie?

Je sebavedomie o správaní sa? O tom, aký dojem zanechávame v ľuďoch? Môže to byť súčasťou sebavedomia, ale sebavedomie je hlavne, čo sa nám vďaka nemu podarí dosiahnuť.

Sebavedomie a sebadôvera neznamenajú, že sa stále musíme cítiť dobre. Sebavedomý človek je spokojný sám so sebou, ale občas sa bojí, bojí sa zlyhania a sklamania. Nejde o to, čo sa stane, ale o to, ako sa potom človek s tým vyrovnáva. Rozdiel medzi človekom, ktorý si verí, a tým, ktorý si verí málo, nespočíva v tom, aké veľké obavy alebo strach pociťujú, ale v tom, ako sa dokážu so svojimi pocitmi vyrovnať a zvládnuť ťažkosti.

Sebavedomie je pocit dôvery vo vlastné schopnosti, kvality a úsudok. Je to postoj mysle človeka, je to spôsob, akým o sebe zmýšľame. Je to výška dôvery vo svojich vlastných schopnostiach a sila odhodlania, ktorým si hájime svoje názory a presvedčenia.

4 tipy pre zvýšenie sebavedomia:

1. Každý z nás má nejaký vzor, ktorý obdivujeme. Prestaňte len obdivovať, ale ani nezačnite napodobňovať. Len sa skúste zamyslieť nad tým, ako by sa v danej situácii zachoval váš vzor, váš motivátor. Takto začnete postupne premýšľať inak a zistíte, že čo bol kedysi problém, dnes nepredstavuje nič zložité. „Predstavivosť je oveľa dôležitejšia ako znalosti.“ Albert Einstein

2. Spravte si chvíľku pre seba a napíšte si vaše dobré a zlé vlastnosti. Porozmýšľajte, či sa zlé nedajú odstrániť, či aspoň naučiť sa ich lepšie ovládať a začnite ťažiť z vašich dobrých vlastností! Zamyslite sa nad svojimi úspechmi v živote, zapíšte si ich. Vybudujte si odvahu z vašich úspechov a pozitívnych vlastností. Nie je odvážny ten, čo sa nebojí… Odvážny je ten, ktorý sa niečoho bojí, a je ochotný sa tomu postaviť.

3. Stanovte si konkrétny cieľ, vytvorte plán na jeho dosiahnutie aj s časovým harmonogramom a priebežne hodnoťte, či ste na dobre ceste. Začnite na sebe pracovať naozaj, nie len o tom snívať. Akonáhle opustíte svoju zónu komfortu, zistíte, že nebola ani zďaleka taká komfortná, ako ste si mysleli. ,,Najlepší spôsob ako predvídať budúcnosť, je vytvoriť ju.” Peter Drucker

4. Zbavte sa nereálnej predstavy, že vás musí mať každý rád, že musíte každému vyhovieť a vaše záujmy sú druhoradé, poriadené druhým. Nebojte sa povedať nie! Nerobte niečo len preto, lebo to robia ostatní. Dôležité je to, čo chcete vy, je to váš život. Ako hovoril slávny Bill Crosby: „Kľúč k úspechu nepoznám, ale viem, že kľúčom k neúspechu je snaha zapáčiť sa každému.“