Praktická pomôcka pre účtovanie v neziskových organizáciách

Blíži sa čas odovzdávania daňových priznaní a to znamená pre mnohých vrásky na čele. Dávame vám do pozornosti praktická pomôcka pre účtovanie v neziskových organizáciách: editovateľné POZNÁMKY k ročnej účtovnej závierke 2013 pre neziskové účtovné jednotky.

Spoločnosť MVOServis, s.r.o. pripravila pre neziskové účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva editovateľný formulár POZNÁMKY, ktorý je nevyhnutnou súčasťou účtovnej závierky. Materiál je vypracovaný v súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74.

Využite našu jedinečnú ponuku a zjednodušte a urýchlite si proces vypĺňania POZNÁMOK. Cena editovateľného formulára POZNÁMKY (Úč NUJ 3 – 01) vo formáte .pdf je len 10,00 EUR vrátane DPH. V prípade Vášho záujmu o poznámky vyplňte, prosím, registračný formulár na www.sluzbymvo.sk alebo napíšte e-mail na stredanska@sluzbymvo.sk.