Poľská pošta vydala známky k SDM

Poľská pošta si pripomína budúcoročné Svetové stretnutie mládeže v Krakove vydaním špeciálnej série poštových známok.

znc3a1mky-300x154-9724000

V decembri minulého roka vydala pošta emisiu prvých dvoch známok. Autorka projektu na  známkach umiestnila pohľad na námestie v Krakove z loga SDM. Na druhej známke sa nachádza alegorické znázornenie žiarivej viery mladých ľudí zhromaždených okolo eucharistie ako centra života. Siluety mladých ľudí a hostia tvoria obrys monštrancie.

Na obálke prvého dňa sa objavil obraz jedného z prvých pápežských stretnutí s mladými. Svätý Ján Pavol II. otočený k mládeži , usmiaty so zdvihnutými rukami žehná mladých, ktorí ho zdravia.

Poľská pošta plánuje aj v roku 2015 uviesť známky s tematikou SDM. Ďalšie dve známky z tejto série sa objavia v apríly 2015- na výročie smrti sv. Jána Pavla II. Posledné dve známky vydá pošta v čase tesne pred samotným stretnutím mladých s pápežom Františkom v Krakove.