Pojedači Boha

Brat Šavol – Pojedači Boha (recenzia)

V nedeľu som začul počas prijímania šepot malej

slečny: „No jo, sami se cpou a nám nic nenabídnou.“

Častý pohľad na katolíkov vyplazujúcich jazyk na

Ježiška. Pojedajúcich Boha ako hamburger, tučných

a vypasených, a pritom prázdnych, neschopných

pohybu, odovzdávať život. Staré dievky zahľadené

do seba. Za oltárom aj pred ním. Obraz Cirkvi,

po ktorom netúži nikto normálny.

(b. Šavol – Pojedači Boha)

Byť každú nedeľu na omši, ísť na sväté prijímanie a žiť len pre seba, nevšímať si potreby blížnych, život bez lásky k blížnemu – obraz mnohých katolíkov. „ Pojedajúcich Boha ako hamburger, tučných a vypasených, a pritom prázdnych, neschopných pohybu, odovzdávať život.“ Takto v úvode svojej novej knihy Pojedači Boha charakterizuje niektorých katolíkov brat Šavol, vlastným menom Karol Lovaš. Katolícky kňaz ponúka vyše tridsať  príbehov spojených s krátkou myšlienkou, alebo zamyslením. Kto pravidelne číta texty tohto premonštráta, tak v knihe nájde mnohé, ktoré už pozná. No nie je na škodu si tieto veci znova prečítať. Tak ako všetko z pera tohto bývalého novinára, aj táto kniha sa číta ľahko. Dá sa „zhltnúť“ za jeden zimný večer. Väčší úžitok ale prinesie postupné dávkovanie. Dielo nastavuje zrkadlo a núti prehodnocovať svoje vlastné postoje. Čitateľa núti sa pýtať svojho svedomia, či vždy reagoval voči blížnym ako Ježiš, alebo sa správa ako farizeji a zákonníci. Aj keď sa Karol Lovaš zdá niektorým ľuďom liberálny, je to možno len preto, že narúša tradičné pohľady viery. Nebojí sa povedať nahlas veci, ktoré mnohí príliš tradiční kresťania neradi počujú. Brat Šavol rád cituje pápeža Františka, ktorý priniesol do Cirkvi nový vietor. Mnoho z toho, čo dnes hovorí pápež František, vravel už skôr aj Karol Lovaš. Kniha nabáda vyjsť zo svojej ulity a komfortu a začať žiť pre iných. Prestať posudzovať a odsudzovať. V knižke nájdeme mnoho príkladov, keď ľudia, ktorí možno nie sú každú nedeľu v kostole, zahanbujú nás veriacich svojimi príkladnými postojmi.

V  Pojedači Boha je okrem iného vyzdvihovaný súcit Krista ku hriešnikovi. Autor zdôrazňuje, že podstatou kresťanstva nemôže byť hriech, pretože od hriechu nás už oslobodil Ježiš.

„Ján poukázal na hriech. Ježiš chytil hriešnika za ruku. O to stojí človek. Že hreší, mu už povedali. Toľkokrát. A toľkí. Je načase, aby bol opäť prijatý a ľúbený. Akoby hovoril: „Miluj ma, Bože, lebo bu­dem ľúbiť iného.“

S Jánom máme prísť ku Kristovi. Prijať ho. A s ním hriešnika, na ktorého Ján ukázal prstom. Potrebu­je pomoc. Obnoviť vzťahy. Spoločenstvo s Bohom, s druhými i so sebou samým. To zhodne očakávajú od Kristovej cirkvi človek a Boh. Ostatné ponúka aj svet.

P. S. Sme Kristovi. Nie Jánovi. Aj keď sa občas správa­me ako Cirkev, ktorá prišla po Jána“.

Autor knihy Pojedači Boha sa často vracia k Ježišovi, ktorý miloval hriešnika a nenávidel len hriech, k Ježišovi, ktorý prijímal prostitútky, mýtnikov, farizejov, proste v očiach ľudí tých najväčších hriešnikov. Autor sa vracia k Ježišovi, ktorý si neuzurpoval moc a nadradenosť, ale aj napriek tomu, že bol Boží Syn, šiel k tým najopustenejším a najposlednejším, nežil v paláci a neobliekal sa do purpuru.

Pri čítaní príbehu o človekovi, ktorý odpustil a modlí sa za nacistov sa človek hanbí sám pred sebou pre aké hlúposti sa dokáže  s inými hádať.

Ak čitateľ dokáže byť pravdivý sám pred svojím svedomím, táto kniha ho určite nenechá na pokoji. Toto dielo, ktoré sa začína predávať v týchto dňoch, vás donúti prehodnocovať svoje postoje aj potom, ako knihu vrátite späť do poličky, alebo ju s radosťou posuniete niekomu ďalšiemu.

obalka_pojedaci-boha-page-001-300x243-5126991

Kto je brat Šavol

Brat Šavol (Karol Lovaš) je rímskokatolícky kňaz a rehoľný kanonik premonštrátskeho rádu. Jeho kňazským heslom je: “Fac bonum!” (Buď dobrý!).

Narodil sa 1. októbra 1976 v Trnave. Pred vstupom do kláštora pracoval ako politický reportér a moderátor rádia Twist. V roku 1998 vyspovedal bývalého komunistického politika Vasila Biľaka. Stál za zverejnením legendárneho prejavu Jána Slotu “Do tankoch na Budapešť”. Je autorom nahrávky, na ktorej Ivan Gašparovič ako predseda parlamentu označil prezidenta Michala Kováča za „starého uja“. Komentoval zatýkanie bývalého slovenského premiéra Vladimíra Mečiara vo vile Elektra. Živý vstup monitorovala americká CNN. V roku 1999 prinášal ako vojnový reportér spravodajstvo z Belehradu a kosovskej Prištiny. Ako spolutvorca a moderátor Žurnálu Rádia Twist dostal cenu Literárneho fondu. Neskôr vyštudoval katolícku teológiu na Karlovej univerzite v Prahe (Mgr.). V postgraduálnom štúdiu teórie a dejín žurnalistiky pokračoval na Katolíckej univerzite v Ružomberku (PhDr. PhD.).

Vo vydavateľstve Cathedra vyšla jeho kniha “Boží šašo” a kniha rozhovorov s tromi slovenskými prezidentami “Kováč, Schuster, Gašparovič v rozhovore s Karolom Lovašom”.

Aktuálne je v predaji Šavlova knižka “Kto sa chce naučiť bicyklovať, musí aj padnúť”, kalendár pre rok 2014 “LOVE” a kniha “NÁŠ BOH NOSÍ ZÁSTERU”. Práve ju si čitatelia v ankete WEBRING MEDIA s.r.o. (www.biblika.sk) zvolili  kráľovnou kresťanských kníh za rok 2013.

Brata Šavla nájdete na Facebooku. Jeho pravidelné víkendovky si môžete prečítať každý piatok po 12:00 hod. na www.aktuality.sk.

(zdroj: www.bratsavol.sk)

Autora knihy môžete stretnúť na autogramiáda v Bratislave 11. decembra v kníhkupectve Lúč na Námestí SNP.

Pavol Hudák