Podpora Národného pochodu za život pokračuje

Stále je možnosť podporiť Národný pochod za život

Do konca októbra trvá možnosť prispieť na verejnú zbierku na Národný pochod za život. Okrem nákladov pochodu budú prostriedky použité aj na podporu konkrétnych projektov zameraných na pomoc tehotným mamám v núdzi a ochranu života.

Napriek obrovskej dobrovoľníckej podpore, organizovanie takého mohutného podujatia, akým je Národný pochod za život, je spojené s nemalými finančnými nákladmi. Okrem vysokej účasti je ďalším úspechom Národného pochodu za život, že hlavnými donormi pochodu sú stovky drobných darcov. Aj toto je znakom jeho autenticity a reálnej občianskej podpory. Podľa organizátorov je aktuálne darmi reálne vykrytých už vyše 75 % nákladov a dary stále prichádzajú. Verejnú zbierku na podporu Národného pochodu za život je možné podporiť do 31. októbra 2015.

Okrem nákladov na Národný pochod za život sa organizátori zaviazali venovať minimálne 10% z verejnej zbierky na podporu konkrétnych projektov. Polovica z tejto sumy poputuje na etablované projekty, ktoré pomáhajú tehotným mamičkám v núdzi. Druhá polovica bude rozdelená pre tzv. pro-life startupy, teda nové projekty zamerané na ochranu života.

Verejnú zbierku na Národný pochod za život je možné podporiť na čísle účtu 351 220 9151/0200 (IBAN: SK63 0200 0000 0035 1220 9151). Ďalej je ju možné podporiť aj zaslaním darcovskej SMS (tzv. DMS) v tvare DMS POCHOD (DMS medzera POCHOD) na číslo 877. Darcovská SMS správa je spoplatnená sumou 2 € a obdarovaný dostane 96% ceny z darcovskej SMS správy. Viac informácií o mechanizme DMS je na www.donorsforum.sk.

Okrem toho je možné podporiť Národný pochod za život cez portál dakujeme.sk na tejto linke: http://dakujeme.sme.sk/vyzva/1323/narodny-pochod-za-zivot-2015 a tiež kúpou predmetov cez e-shop ver.sk na tejto linke: http://www.ver.sk/Prolife_ek-25_.

Národný pochod za život sa uskutočnil 20. septembra 2015 na Námestí SNP v Bratislave a zúčastnilo sa na ňom podľa odhadov 70 – 85 tisíc ľudí. Jeho hlavnou myšlienkou je ochrana života a dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.