Po siedmich rokoch povedie ACN (Kirche in Not) nový výkonný prezident

Novým výkonným prezidentom pápežskej nadácie ACN Aid to the Church in Need (u nás známej aj ako Kirche in Not)sa minulý týždeň stal Thomas Heine-Geldern, ktorý donedávna pôsobil v predstavenstve rakúskej národnej kancelárie ACN ako jeho predseda. Nahradil vo funkcii Johannesa Heeremana von Zuydtwyck, ktorý sa stal výkonným prezidentom ACN v roku 2011, v čase, keď Svätý Otec Benedikt XVI. povýšil organizáciu na nadáciu pápežského práva.   

Počas slávnostného ceremoniálu v centrále medzinárodnej katolíckej dobročinnej a pastoračnej organizácie v nemeckom Königsteine, na ktorom sa zúčastnila aj riaditeľka slovenskej národnej kancelárie ACN Martina Hatoková, Thomas Heine-Geldern vzdal hold odchádzajúcemu výkonnému prezidentovi Johannesovi Heeremanovi von Zuydtwyck slovami, že jeho „viera, zanietenie, vnútorná rovnováha a radosť, ako aj dôvera v Boha“ mu budú slúžiť ako vzor pri vedení nadácie.

Johannesovi Heeremanovi von Zuydtwyck sa za sedem rokov vedenia organizácie poďakoval aj kardinál Mauro Piacenza, prezident pápežskej nadácie ACN, ktorú pred 70 rokmi založil holandský kňaz, premonštrát Werenfried van Straaten. Počas pôsobenia Johannesa Heeremana von Zuydtwyck sa príspevky dobrovoľných darcov zvýšili na približne 120 miliónov eur ročne a bolo založených šesť nových národných kancelárií, vrátane národnej kancelárie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Nový výkonný prezident Thomas Heine-Geldern vo svojom krátkom príhovore vyjadril presvedčenie, že nástrojmi organizácie na dosiahnutie cieľa majú byť viera a profesionalita: „Konať tak, akoby všetko záviselo na nás; dôverovať tak, akoby všetko záviselo od Boha.“ Skonštatoval, že dostal do rúk veľmi dobre organizovanú a fungujúcu nadáciu a vyjadril nádej, že vďaka radám svojho predchodcu a s pomocou pracovníkov centrály a národných kancelárií bude schopný ďalej zvyšovať vysokú kvalitu práce pápežskej nadácie a jej úspech v misii prenasledovaným a trpiacim kresťanom  po celom svete.

Nový výkonný prezident Thomas Heine-Geldern má 66 rokov, okrem rodnej nemčiny dokonale ovláda  angličtinu a francúzštinu. Zastáva pozície v správnych radách viacerých spoločností. Získal doktorát z práva z Viedenskej univerzity a titul MBA z obchodnej fakulty INSEAD (Institut européen d’administration des affaires) vo Fontainebleau neďaleko Paríža. Je ženatý vyše 40 rokov a so svojou manželkou majú 4 deti.

V marci 2017 pri príležitosti otvorenia národnej kancelárie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi navštívil našu krajinu spolu s vtedajším výkonným prezidentom Johannesom Heeremanom von Zuydtwyck.