PF Tatra Banka

Tento návrh na PF Tatra Banky napokon nebol realizovaný, ale radi by sme sa oň podelili. Klient prostredníctvom reklamnej agentúry rozbehol súťaž, do ktorej sa zapojilo viacero slovenských dizajnérov. Cieľom bolo vytvoriť originálny PF pozdrav pre rok 2017, ktorý by vystihol filozofiu klienta podporovať umenie.

Copywriting Zuzana Mitošinková, grafický dizajn Silvia Žoltická

Vizuálnu identitu Tatra Banky tvoria čisté geometrické tvary. Vzdialene tak pripomína počiatky slovenského grafického dizajnu a slovenskej modernej maľby. Inšpirovalo nás to k návrhu PF pozdravu, ktorý vychádza z práce Ľudovíta Fullu. Hoci je meno Ľudovíta Fullu v slovenskej spoločnosti široko známe, len málokto vie, že spolu s Martinom Benkom položili v 20. a 30. rokoch 20. storočia základy grafického a knižného dizajnu sa Slovensku.

Množstvo práce Ľudovíta Fullu je ovplyvnené kubizmom, umeleckým smerom, ktorý zobrazuje predmet z mnohých uhlov a je rozložený na geometrické tvary. Pri tvorbe pozdravu sme sa inšpirovali nielen kubistickou geometriou, ale aj osobnosťou Ľudovíta Fullu.

pf_tatra_banka_1-2031503
pf_tb_01-9068931
pf_tatra_banka_2-4081556
pf_tb_02-7643472