Časopis Rebrík: Pevná reťaz vernosti

Asi to poznáš: Keď chceš niečo pevne spojiť, pomôže ti reťaz. Každé jedno jej očko je silno zakvačené do druhého očka. A ak sú očká naozaj pevne zovreté, reťaz sa nepretrhne.

Preto ľudia často hovoria: Reťaz je taká silná, aký je jej najslabší článok. Aj my dokážeme byť pevní ako reťaz, ak sme verní. Vernosť je to, čo dáva reťazi našich skutkov pevnosť. Ak chceme, aby z nás vyrástli skutočne dobrí ľudia, na ktorých sa môžu ostatní spoľahnúť, je dôležité, aby sme sa čo najviac usilovali o túto pevnosť = vernosť. Vytváraj si celý týždeň pevnú reťaz vernosti! Za každé verné splnenie svojej povinnosti si urob z papierového pásika jeden článok reťaze. Skôr ako krúžok zlepíš, napíš naň, za čo ho získavaš.

Vernosť môžeme preukazovať každý deň v rozličných oblastiach. Verní môžeme byť:

  • vo viere – modlitba ráno, modlitba večer, svätá omša aj mimo nedele, 5 minút čítanie z Biblie,…
  • v slove – dodržať sľub,…
  • v priateľstve – neohovárať,…
  • v povinnostiach – na všetko sa hneď doma pripraviť, neodpisovať na písomke, cvičiť na hudobnom nástroji, učiť sa slovíčka z cudzieho jazyka,…
  • v povinnostiach doma – upratať si posteľ, vyniesť smeti, dodržať určený čas na počítači, spať včas,…
  • v dohode – nezabúdať na dohodnuté veci,…
  • v predsavzatí – spĺňať dobré úmysly,…

Po týždni budeš mať určite svoju reťaz dlhú a veríme, že aj pevnú. A ako ani v ďalších dňoch nezabúdal na vernosť? Ozdob si reťazou svoju izbu, prípadne ju prines na detskú svätú omšu spolu s kamarátmi ako svoj obetný dar. A nezabudni, kto je verný v malých veciach, tomu budú raz zverené veľké veci.

Článok publikovaný v spolupráci s www.rebrik.sk