Pavol Hudák: Krása mužnosti a srdce ženy, 2.časť (video)

Vrámci festivalu Lumen, ktorý bol ešte v lete, boli rôzne worskhopy. Medzi nimi bola aj prednáška katolíckeho kňaza Pavla Hudáka, ktorý pôsobí v Domčeku Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Tento kňaz, ktorý roky pracuje s mladými a venuje sa mladým a vzťahom. .

Otec Pavol nás ako spoločenstvo pozýva k láske a k darovaniu všetkého. Ukazuje, že povolanie a dar plodnosti sú spojené. Zamýšľa sa i nad duchovným povolaním. Tiež hovorí o dôsledkoch predčasného sexuálneho života mladých ľudí.

Uverejnené so súhlasom autorov misiefilmom.sk