Otec Maroš Lovič: Kto je Pánom Tvojho života?

ml-300x169-5877956Niektorí sú bohatí, môžu mať všetko, čo ponúka materiálny svet, napriek tomu sa môžu cítiť prázdni, bez zmyslu života. Otec Maroš Lovič v tejto krátkej katechéze rozpráva na príklade Františka z Asissi ako prežiť svoje znovuzrodenie do nového človeka, človeka, ktorý odovzdal svoj život Bohu. Vzdal sa všetkého. Len srdce, ktoré je slobodné od vecí, môže byť šťastné. Tento Františkov príbeh môžeme hľadať a nachádzať v každodenných veciach. Je Ježiš Tvojim jediným Pánom?

Video bolo natočené v rámci projektu Misie filmom. Projekt Misie filmom je tvorený skupinou katolíkov, ktorí chcú budovaťBožie kráľovstvo využívaním svojich darov –  vyrábajú voľne šíriteľné videá s katechézami, prednáškami, kázňami či svedectvami. Na videách môžete počuť aj duchovných spríkrov ako o. Elias Vella, o. Jozef Marettta, o. Marián Kuffa alebo o. Michal Zamkovský.