Originálna pozvánka do Kolégia Antona Neuwirtha

Kolégium Ti ponúka naučiť sa kriticky myslieť, skúmať, formulovať argumenty a posudzovať ich pravdivosť. Pomôže ti to v ďalšom štúdiu, ale aj v profesionálnom živote. Okrem akademickej stránky budeš mať možnosť bývať v historickom kaštieli spolu s ďalšími študentmi a spoločne vytvárať komunitu a povzbudzovať sa aj v duchovnom živote, nebudú chýbať zaujímavé víkendové programy. Kto zažil, neoľutoval.

Prihlás sa do 1. mája! Viac o prihlasovaní ako aj o dvojročnom programe Kolégia nájdeš tu: http://www.kolegium.org/prihlasovanie/ako-sa-prihlasit/

Ako bonus, nižšie nájdeš aj originálnu video-pozvánku.