Organizátori Národného pochodu za život sa chcú stretnúť s prezidentom i premiérom

logo-pochodu-za-zivot-300x300-9947397Organizátori Národného pochodu za život požiadali o stretnutie najvyšších ústavných činiteľov i ministrov a opäť oslovili politické strany.  

Organizátori Národného pochodu za život kontaktovali relevantné politické strany a požiadali ich o zakomponovanie svojich návrhov do volebných programov. 30 konkrétnych návrhov sa zameriava na tri oblasti: zlepšenie právnej úpravy ochrany života, zlepšenie systému pomoci nenarodeným deťom a tehotným matkám ohrozeným umelým potratom a zlepšenie rodinnej politiky a postavenia rodín s deťmi. Organizátori pochodu plánujú po zverejnení volebných programov pripraviť ich analýzu a na jej základe dať odporučenia aj voličom.

Zástupcovia účastníkov Národného pochodu za život požiadali o stretnutie prezidenta, premiéra a predsedu parlamentu. Chcú sa s nimi rozprávať o vízii Slovenska, v ktorom je zachovaná rovnosť v ochrane života všetkých ľudí a o ceste k tejto vízii. Taktiež chcú hovoriť o  najbližších praktických krokoch, ktoré by sme ako spoločnosť mohli a mali podniknúť najmä v oblasti zlepšenia ochrany práva na život,  v oblasti pomoci tehotným matkám v núdzi a podpory rodiny a pôrodnosti. Okrem najvyšších ústavných činiteľov požiadali o stretnutie aj ministra zdravotníctva a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorých rezorty majú kľúčové právomoci v oblasti možných zlepšení súčasného stavu.

„Očakávame, že prezident, premiér, predseda parlamentu i ministri budú mať záujem stretnúť sa so zástupcami najväčšieho verejného zhromaždenia od roku 1989.“ – povedal Marek Michalčík, hlavný koordinátor Národného pochodu za život.

Podľa listu zaslaného organizátormi pochodu „je Slovensko krajinou s veľkým potenciálom nielen v ekonomickej oblasti, ale aj v oblasti rastu spravodlivosti, solidarity a humánnosti. Každý zo svojej pozície máme nejaké možnosti, ako tomu napomáhať, ale ešte väčšie šance máme vtedy, keď sa o to snažíme v spoločnom úsilí.“  Bolo by na škodu všetkých sa tejto zodpovednosti vyhýbať a nevyužívať prostriedky na konštruktívny dialóg.

Informoval Marek Michalčík