Odkiaľ pochádza reflexná terapia?

O reflexných symboloch sa tiež predpokladá, že boli zaznamenané na nohách sochy Budhu v Indii a neskôr v Číne. Čínska klasika, Klasika Žltého cisára internej medicíny, ktorá bola napísaná okolo r.1000 pred naším letopočtom, má kapitolu o “Metóde skúmania nôh”, čo je začiatkom diskusie v tlači o prepojení životnej sily, bodov a plôšok na chodidlách.

Predpokladá sa, že v rokoch 1300, Marco Polo preložil Čínsku knihu masáží do taliančiny, čím predstavil reflexné masáže aj v Európe. V roku 1582, kniha o neoddeliteľnej súčasti reflexnej terapie zvanej zónová terapia, bola prvýkrát publikovaná v Európe Dr. Adamusom a Dr. A’tatisom.

V Spojených štátoch, William H. Fitzgerald, ktorý je často označovaný ako otec reflexnej terapie, popísal v roku 1917 asi o desiať vertikálnych zón, ktoré sa šíria po celej dĺžke tela. Zistil, že použitie tlaku na zóny, ktoré zodpovedajú umiestneniu zranenia, by mohlo slúžiť ako úľava od bolesti pri menších operáciách.

Práca Dr. Fitzgeralda bola rozšírená Dr. Shelby Rileyom, ktorý vyvinul mapu horizontálnych zón, ktoré prechádzajú cez telo a podrobnú mapu reflexných bodov na nohách a rukách. Navrhol tiež tlakové body na vonkajšiu časť ucha.

Eunice Ingham, fyzioterapeutka, ktorá pracovala pre Dr. Rileyho, je ďalšou prominentnou osobou v rozvoji reflexnej terapie. Pri skúmaní tlakových bodov v zónovej terapii zistila, že nohy sú najviac citlivé a vnímavé. Vyvinula tak mapy nôh, ktoré sa používajú dodnes a predstavila reflexné postupy ne-lekárskej komunity v roku 1930. Pani Ingham tiež navrhla jednu z najčastejšie používaných reflexných schém, ktoré boli od tej doby zdokonalené jej synovcom, Dwight Byersom na Medzinárodnom Inštitúte Reflexnej Terapie.

V roku 1957, Dr. Paul Nogier zaznamenal reflexné mapy bodov na vonkajšiu časť ucha. Jeho práca bola rozšírená Olesonom a Floccom a teraz sa vyučuje ako súčasť integrovaného prístupu reflexnej terapie na nohách , rukách a ušiach.