O. Ján Buc v Poprade: "Život v Duchu"

Vo štvrtok 15. decembra zavítal do Popradu známy kňaz a kazateľ o. Ján Buc. Spoločné stretnutie s veriacimi začalo sv. omšou v Kostole sv. Cyrila a Metoda na sídlisku Juh v Poprade, ktorú o. Ján aj celebroval. Počas sv. omše povzbudil všetkých prítomných slovami homílie.

Po ukončení sv. omše bezprostredne nasledovala prednáška na tému „Život v duchu“. Jej začiatok patril spoločnej piesni k Duchu Svätému. Po jej skončení pokračovala prednáška o. Jána. Počas nasledujúcej polhodiny veriacim priblížil Ducha Svätého ako osobu. Vyzdvihol tiež dôležitosť modlitby k tejto tretej Božskej osobe.

Záver prednášky opäť patril spoločnej piesni a modlitbe. Nakoniec sa o. Bucovi poďakoval kaplán Rímskokatolíckej farnosti Poprad, o. Pavol Forgáč.

Prednáška o. Jána Buca bola už treťou prednáškou tohto roku, ktorú organizovali Rísmkokatolícka farnosť Poprad a kníhkupectvo Aletea.