O čom to tu celé je?

Prednedávnom som mal rozhovor s jedným mojím veľmi dobrým kamarátom. Bavili sme o svojich cieľoch, víziách, o blízkej či vzdialenejšej budúcnosti a kam to chceme dotiahnuť. Medzitým však padla reč aj na tento môj blog.

„Marek, čítam tvoj blog. Ale o čom to vlastne je? Máš tam pre mňa dosť oblastí, ktorým sa venuješ. Nie je to také jednoliate,“ povedal kamarát.

Spočiatku som mu dal za pravdu. Áno sú tu články rôzneho druhu a po tejto jeho poznámke som začal chvíľu rozmýšľať, či je to dobré. Prešlo pár dní a mne tá poznámka nešla z hlavy. Pýtal som sa: „Mám sa venovať iba jednej téme? Ak áno, tak ktorej?“ alebo dokonca mi napadlo, že by som to celé nechal tak a blog nech zapadne do neznáma. No nie! Povedal som si a znova som si pripomenul, čo chcem priniesť mojim blogom.

S mojim kamarátom súhlasím. Venujem sa viacerým témam. A prečo nie? Veď ani stôl či stolička nestoja iba na jednej nohe, ale majú ich minimálne tri. Tak ako aj môj blog, ktorý stojí na troch pilieroch – Pohyb, Zdravie, Poznanie. Sú to oblasti, ktorým sa venujem ako do šírky, tak aj do hĺbky. Predstavujú pre mňa piliere života, ktoré na seba nadväzujú, ovplyvňujú sa navzájom a v konečnom dôsledku tvoria jeden celok. Bez pohybu nie je zdravie, zdravie ovplyvňuje aj schopnosť pohybu a keď sa vieme zdravo hýbať získame poznanie. Poznanie nielen svojho vlastného tela, ale aj mysle. A toto potom tvorí tvoju pevnú „stoličku života“. Dáva zmysel?

Pohyb, Zdravie, Poznanie. Sú to všetko oblasti, v ktorých sa snažím rozvíjať. Pohybu sa venujem už od detstva. No v roku 2014 som sa zamiloval do prekážkových behov. Odvtedy som prešiel a neustále prechádzam rôznymi typmi tréningov, ktorými sa pripravujem na prekážkové behy. A práve takéto tréningy ako aj samotné dianie na trati počas pretekov sú mojou oblasťou, ktorú ti chcem ukázať v rámci môjho blogu. Druhým pilierom je zdravie, ku ktorému netreba dlhý opis. Každý z nás sa chce lepšie a zdravo stravovať alebo aspoň mať poznatky o tom, čo prospieva jeho zdraviu a na čo by si mal dať pozor v rámci výživy, či zdravia ako takého.

A poznanie? Čím dlhšie športujem, tým si viac uvedomujem, že pohyb alebo šport ako taký je postavený aj na nastavení mysle. Ešte viac som si to uvedomil v rámci mojej tréningovej skupiny MašinyRS. Ak ich správne motivujem rastú aj ich výkony. Preto som sa začal viac venovať aj oblasti mentoringu a koučingu. Pomáha to nielen mne samotnému dosahovať svoje ciele, ale techniky okolo NLP (neuroligvistického programovania) využívam aj v rámci tréningov v skupine MašinyRS.

A prečo toto píšem, keď som to už načrtol aj v sekcii Začni tu? Je dobré pripomínať si prečo sme začali to alebo tamto. Prečo som začal cvičiť? Prečo som začal viac dbať o svoje zdravie? Prečo, prečo, prečo…? Lebo ak na to nemyslíš, stačí ti jedna jediná veta či poznámka a začneš pochybovať nielen o sebe, ale aj o danej veci, ktorú si sa rozhodol robiť alebo zmeniť vo svojom živote.

Pripomínaj si preto aj ty, prečo si sa rozhodol zmeniť, obmedziť, zaradiť niečo vo svojom živote. Pripomínaj si Prečo si sa rozhodol robiť práve to a to. Aby ťa potom nezaskočila podobná poznámka ako mňa od môjho dobrého kamaráta. Ja mu však za tú jednu vetu ďakujem. Pomohla mi znova si uvedomiť, prečo som založil tento blog. Prečo sa striedajú články o pohybe, zdraví a poznaní. A rovnako aj to, prečo sa tomu venovať aj naďalej. Maj svoje silné prečo. Tak silné ako si len dokážeš predstaviť, aby ti ho nikto nikdy nedokázal narušiť!

Zdieľaj článok aj s ostatnými: Tagged poznanie