Nováčikom v roli 'manažéra' – ako sa z toho nezblázniť

Pripravujete sa na rolu manažéra-šéfa alebo ste sa v nej akurát ocitli? Možno sa táto životná zmena týka práve vás a uvažujete, ako v roli manažéra-šéfa uspieť. Na úvod niečo na zamyslenie: „Ak chceme prežiť, musíme sa so zmenami vyrovnať tým, že sa sami zmeníme.“ Čo to teda znamená v preklade? Som presvedčený, že uspeje len ten, kto zmenu považuje za výzvu a za príležitosť rásť, učiť sa a získavať nové zručnosti, ten kto zmeny vyhľadáva a nebráni sa im.

 „Najlepšími manažérmi sú často tí šéfovia,
ktorí svojich ľudí priveľmi neriadia
alebo ich neriadia vôbec.“

Počuli ste už tvrdenie, že „ľudia neodchádzajú kvôli firmám, ale kvôli šéfom“? Šéf je veľmi dôležitá osoba, a to najmä pre tých, nad ktorými má dohľad. Pre ľudí, ktorých vedie a hodnotí. Pre svoj bezprostredný tím. Jeho úspech či neúspech je priamo úmerný tomu, ako dokáže zvládnuť správanie svojich ľudí, ako ich dokáže motivovať či skôr zabrániť tomu, aby boli demotivovaní a do akej miery si s nimi dokáže vytvoriť medziľudské vztahy.

Šéf má významný vplyv na angažovanosť a výkonnosť svojich ľudí. Rozhoduje o tom, akým spôsobom spolupracovníci prežijú v práci svoj život – či budú pociťovať radost alebo zúfalstvo, či budú výkonní alebo nevýkonní, atď.

Hovorí sa, že „nikdy nedostanete druhú šancu zanechať prvý dojem“. Preto sú pre vaše ďalšie úspechy vo firme dôležité a rozhodujúce prvé dni na novej pozícii. V prvom rade sa z toho celého nezbláznite a predýchajte to. Aj keď ste sa stali šéfom, možno zo dňa na deň, stále ste ten istý človek z mäsa a kostí ako predtým, nestáva sa z vás ani nadčlovek s nadprirodzenými vlastnosťami, ani sa nemení vaša tvár.

Uvedomte si, že zmena nastáva najmä vo vašich kompetenciách, zodpovednosti a prístupe.

Vráťme sa k téme „prvého dojmu“. Ľudský mozog reaguje u každého rovnako, vytvárame si o ľuďoch okolo nás veľmi rýchle úsudky, predsudky či nálepky. A tak, zatiaľ čo jedna skupina spolupracovníkov (zámerne nepoužívam označenie podriadení) vás bude vnímať pozitívne, ako partnera, druhá skupina vás môže vnímať negatívne, ako protivníka.

Nie je dôvod na paniku, aj negatívne naladených ľudí môžete presvedčiť svojimi schopnosťami o tom, aby svoj úsudok minimálne prehodnotili. A nezabúdajte ani na tretiu skupinu ľudí, ktorí k vám zaujmú neutrálny postoj a budú čakať, ako sa svojej role zhostíte.

Uvedomte si, že sympatie a antipatie sú obojstranné. Ak je vám niekto sympatický, väčšinou je to vzájomné. A rovnako to platí aj v prípade antipatií. Vašim cieľom je, aby ste boli druhým sympatickí, a dosiahnuť to môžete prostredníctvom vlastných myšlienok a pocitov voči ľuďom okolo vás, vďaka konzistencii alebo ak chcete kongruencii.

Dôležité je, aby ste boli autentickí a aby to, čo hovoríte, bolo v zhode s tým, čo robíte. Ľudia si všímajú toho, kto kontroluje výstupy ich práce, zbierajú si informácie o ľuďoch, ktorí majú moc, ste pod drobnohľadom podriadených a ľudí vo vašom okolí.

To najdôležitejšie, čo si musíte osvojiť, je absolútne vedomé ovplyvňovanie svojej pozornosti a svojej mysle. Tip hneď na úvod – vytvárajte si vedome pozitívne pocity voči spolupracovníkom. Pýtajte sa pred stretnutím s konkrétnym človekom sami seba, čo vám je na ňom sympatické alebo čo by vám mohlo na ňom pripadať sympatické alebo ak by vám bol daný človek sympatický, podľa čoho by ste to poznali.

Je veľmi dôležité poznať očakávania, teda priania, predstavy, návrhy riešení a podnety. Sú to okuliare, cez ktoré je posudzované vaše vlastné konanie. Ak poznáte očakávania, ušetríte si let naslepo a viete, ako sa hodnotí vaše konanie.

Pozor však na to, že očakávania, ako hovorí Peter Fischer v knihe Neu auf dem Chefsessel „nie sú logické, je to zmes emocionálnych prianí a vecných návrhov riešení, ktoré sú často vo vzájomnom rozpore.“

Je dôležité poznať očakávania nadriadeného (čo máte so svojim tímom do budúcna dosiahnuť, čo od vás očakáva, na akých cieľoch budete pracovať najbližších 6 a 12 mesiacov) a očakávania ľudí vo vašom tíme. Nepovažujte preto očakávania za úlohy, ktoré musia byť splnené ale nezanedbávajte ich, neignorujte a nezabúdajte na ne.

V prípade, že svoj tím dokonale nepoznáte (povediete iné oddelenie vo firme alebo začínate šéfovať úplne neznámemu tímu v novej spoločnosti), vašou úlohou je dokonale sa zoznámiť s tímom, s ich prácou a zapracovať sa do svojich odborných povinností.

„Úlohou šéfa je `likvidovať výhovorky ľudí, prečo neuspeli‘“(Robert Townsend)

 Ako uspieť v roli šéfa:
–       stanovte si ciele, prejednajte ich so svojim tímom a pracujte dôsledne na ich realizácii
–       buďte pripravení podstúpiť riziká a urobiť aj chybu (kto nič nerobí, nič nepokazí)
–       ak urobíte chybu, priznajte ju – nevyhovárajte sa a nehľadajte ospravedlnenia, prevezmite plnú zodpovednosť
–       dajte ľuďom autonómiu (voľnosť, aby o určitých veciach v rámci svojich pracovných povinností, agendy a tímu rozhodovali sami, ale zároveň aby rozhodnutia dôsledne realizovali)
–       dajte ľuďom najavo, že ich názory a predstavy sú dôležité
–       buďte spravodliví a féroví
–       dajte svojim spolupracovníkom pocítiť, že ich práca je dôležitá (v žiadnom prípade nemôžu mať pocit, že ich práca nie je významná a že ničím neprispieva k prospechu spoločnosti)
–       ukážte svoje ľudské stránky
–       prejavte záujem o spolupracovníkov (uvedomte si, že zamestnanec nie je iba zdroj pracovného výkonu, vnímajte svoj tím ako ľudí, ktorí majú city, priania, motívy a potreby)
–       zadávajte úlohy, ale zároveň svojich ľudí podporujte
–       nebuďte len manažérom ale veďte svojich ľudí, dovolte im pri vás rásť
–       naučte sa počuť aj to, čo je za slovami (dôležité sú nielen otvorene komunikované očakávania, ale aj tie vyslovené medzi riadkami, naučte sa nielen počúvať, ale aj aktívne načúvať)

Vaši ľudia v tíme potrebujú vidieť:
–       že ich máte radi
–       že veríte v ich potenciál
–       že máte veci pod kontrolou (sebadôvera je nákazlivá)
–       že ste rozhodní a máte jasné názory
–       že ich dokážete oceniť a prejaviť uznanie (dodáva to silu a energiu)
–       že dokážete prevziať zodpovednosť za svoje chyby a nehladať obetných baránkov a nezvalovať vinu na niekoho iného
–       že sa k nim nechováte ako k bande idiotov
–       že im načúvate
–       že sa nebojíte priznať, že niečo neviete

„Znakom múdrych manažérov je,
že sú si vedomí toho, čo nevedia,
svojich slabín a charakterových nedostatkov,
a že sa ich snažia odstrániť.“

Veľmi sa mi páči výrok Tommyho Lasorda, bývalého hráča a trénera basketbalového tímu Los Angeles Dodgers, ktorý to vyjadril slovami: „Myslím si, že management je niečo podobné, ako keď držíte v rukách vtáka. Keď ho zvierate priveľmi pevne, zadusíte ho, ale keď ho držíte priveľmi voľne, uletí vám.

Múdry šéf vie, že niekedy je dobré nechať ľudí pracovať o samote. Uvedomuje si, že neustály dohľad buď nemá žiaden dopad na ich výkonnosť, alebo ju dokonca podkopáva. To najdôležitejšie, čo za tým vidím, je hľadanie akéhosi balansu medzi riadením a vedením svojich ľudí. Sú chvíle, keď šéf jednoducho musí svojich ľudí riadiť.

Múdry šéfovia si všímajú, kde je treba zatlačiť a kde ubrať, kde riadiť a kde naopak viesť, kedy je treba ľudí troška postrčiť a kedy je zas užitočné zachovať istú mieru intimity. Úlohou každého šéfa je dostať zo svojich ľudí maximum.

Skvelí manažéri majú mozog nastavený na húževnatosť a vytrvalosť. Nevzdávajú sa, dokážu sa popasovať s výzvami a překážkami, tlačia seba a ľudia okolo seba neustále dopredu.

Ďalšou dôležitou vlastnosťou dobrého manažéra-šéfa je, že bojuje za svojich ľudí. Nezabúdajte na správny spôsob spätnej väzby (poukazujte na to, čo nebolo urobené podľa stanovených cieľov či dohôd, ale zároveň oceňte to, čo sa podarilo, čo je hodné uznania, dávajte ľuďom tipy na zlepšenie).

A nezabudnite, že ľudia potrebujú mať pocit osobního rastu, pocit, že sa niečo nové učia a ďalej sa rozvíjajú. Rozprávajte sa s nimi o ich úspechoch, zlepšeniach a pokrokoch.

Tí nejlepší šéfovia dokážu skĺbiť výkonnosť a ľudský prístup. To znamená, robia všetko pre to, aby ich ľudia dosiahli tie najlepšie výsledky ale zároveň aby mali pocit, že je zachovaná ich dôstojnosť a hrdosť .

Alebo inak povedané slovami Davida Kelleya (IDEO): „šéf sa má snažiť zaistiť, aby sa ľudia cítili počas pracovného procesu dôstojne a radostne a aby pri tom odvádzali plnohodnotnú prácu, za ktorú sú zodpovedajúcim spôsobom odmeňovaní“. Je to o udržiavaní tej správnej rovnováhy medzi výkonnosťou a ľudskosťou.

Položte si na záver dve otázky na zamyslenie:

  1. „Čo sa stane (ako za/reagujete), keď ľudia urobia chybu alebo zlyhajú?“
  2. „Čo sa stane (ako za/reagujete), keď ako šéf urobíte chybu?“

Na záver ešte odporúčanie Davida Packarda zo spoločnosti HP: „Dávajte si pozor, aby ste sa usmievali, majte pod kontrolou svoj tón hlasu aj spôsob, akým sa na ľudí pozeráte, ako ich zdravíte a ako používate ich prezývky, pamätajte si tváre svojich ľudí, ich mená a důležité dáta a dátumy. Tieto maličkosti zlepšia vašu schopnost dobre s ľuďmi vychádzať.“