Nová klinika a slovenská koleda v africkom podaní

hia-1785_t-horvath-300x199-5270282

V Ugande vyrástla v tomto roku nová budova, ktorá bude slúžiť ako detská HIV klinika. Za touto iniciatívou stoja Slováci. Deti z okolia naspievali tieto Vianoce pre ich podporovateľov aj koledu po slovensky.

Buikwe, Uganda, 20.12.2015 – Organizácia Health Initiatives Association (HIA) prevádzkuje detskú HIV/AIDS kliniku Jána Pavla II v ugandskom meste Buikwe už takmer štyri roky. S pomocou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety poskytujú pomoc HIV pozitívnym deťom a ich rodinám, ako aj iným marginalizovaným skupinám v regióne, a to úplne zdarma.

Klinika fungovala doteraz v prenajatých priestoroch, avšak okolnosti prinútili hľadať vedenie HIA nové riešenie. A tak vznikla nová budova, ktorá bude miestnej komunite slúžiť ešte lepšie. Spolu s budovou pripravili deti z okolia aj koledu po slovensky, z vďaky všetkým ľuďom, ktorí im aj na diaľku pomáhajú a dávajú novú nádej do života.

Prenajaté priestory poskytli útočisko klinike už dlhšiu dobu, avšak nastavili jej fungovaniu aj niekoľko prekážok. „Potrebovali sme niekde poskytovať pomoc a zo začiatku sme boli vďační za akékoľvek priestory. Nakoľko však tie súčasné boli postavené pre potreby kancelárií, nestretávajú sa so všetkými štandardmi zdravotného strediska v Ugande.

Okrem toho budovu vlastní politik a ľudia si ju spájajú s jeho menom. Politický boj v týchto končinách nebýva občas najpríjemnejšie a pre zachovanie pokoja je lepšie nespájať meno organizácie HIA s akoukoľvek stranou.

Poslednou prekážkou, o nič menšou oproti predošlým, je, že časť zo súčasnej budovy bude v polke roku 2016 zbúraná, pretože sa nachádza pri hlavnej ceste, ktorá má v budúcom roku naplánované rozširovanie. A čokoľvek stojí v ceste bude zbúrané,“ vysvetľuje situáciu riaditeľka organizácie HIA v Ugande doktorka Barbora Šilhárová.

Organizácia preto začala pripravovať stavbu novej, vlastnej kliniky. Začiatky však boli náročné a získanie listu vlastníctva na pozemok, kde mala klinika vyrásť, trvalo dva roky. Za ten čas sa však podarilo vyzbierať dostatok peňazí aspoň na začatie stavby, nie však na dokončenie. Prichádzajúce voľby a hrozba zbúrania časti súčasnej budovy však urýchlili stavbu tak, aby mohla detská HIV/AIDS klinika Jána Pavla II začať poskytovať svoje služby od januára 2016 už v nových priestoroch.

Stavba začala v októbri 2015 a za neuveriteľné dva mesiace sa podarilo postaviť ambulantnú časť budovy, teda najpotrebnejšiu časť pre kliniku. Vďaka štedrosti darcov najmä zo Slovenska tak klinika bude môcť pokračovať vo svojej činnosti a nebude musieť kvôli komplikáciám prerušiť svoje pôsobenie.

Deti z okolia zvyknú počuť vďaka slovenským pracovníkom a dobrovoľníkom okrem angličtiny a miestneho jazyka luganda aj slovenčinu. A práve z vďaky všetkým ľuďom zo Slovenska vznikla tieto Vianoce aj koleda v rodnom jazyku ich najväčších podporovateľov.

V mene detí z okolia Buikwe z Ugandy ďakuje organizácia HIA všetkým darcom, ktorí pomohli v jej činnosti.