Nemci podporujú slovenské referendum petíciou

Na tejto stránke sa spustila nemecká petícia na podporu nášho referenda. V texte petície sa píše:
“7. februára 2015 bude na Slovensku referendum o manželstve a rodine. Je to skvelá príležitosť priamej demokratickej účasti v súvislosti s možnosťou hájiť a presadzovať hodnoty slovenských občanov, ktoré sú dôležité pre mnoho ľudí v nemecky hovoriacich krajinách.

Úspech modelu manželstva a rodiny na Slovensku by bol dobrým znamením pre celú Európu, a mohol by byť stimulom pre ďalšie, podobne úspechy v iných krajinách.”

Text ďalej uvádza otázky, ktoré budú v našom referende. Pri texte petície sa ďalej uvádza:

“Iniciátori referenda trpia agresívnymi útokomi médií doma aj v zahraničí. Preto by sme mali podporovať Slovákov proti tomuto medzinárodnému tlaku nepriateľských síl proti rodine.