Nechajte maličkých prichádzať ku mne

deti-2943455Každoročne čaruje prvý júnový deň úsmev na tvárach tých najmenších. Medzinárodný deň detí si pripomínajú ľudia po celom svete. Je to však svojim spôsobom čas aj pre dospelých. Umožňuje nám  sa na chvíľu vrátiť do detstva a zaspomínať si na jednoduchú radosť z maličkostí. Koniec koncov, všetci sme deti. Deti Božie.

Pán Ježiš sa počas svojho života na Zemi stretával so zástupmi ľudí, medzi ktorými nechýbali ani deti. Ticho sedeli a počúvali, čo im rozprával. Možno nerozumeli všetkému, Učiteľ im však svoje slová s láskou vysvetľoval. „Nechajte maličkých prichádzať ku mne,” znelo z Pánových úst. Usadil si dieťa na kolená a s úsmevom sa pustil do prednášania podobenstiev, ktoré aj dnes tak radi počúvame.

Detský pohľad je čistý
Dieťa často prirovnávame k anjelikovi. Je také bezbranné a nevinné. Všimnime si detské oči. Ich pohľad je čistý a farba jasná. Nie sú skazené pozeraním zlého, ich zrak nie je zastretý. Nehľadia zlomyseľne, nezabíjajú pohľadom. Takéto úmysly nepoznajú. Dieťa je čisté ako krištáľ. Je smutné, keď výrazne jeho  nevinnosť naruši priebeh každodennej reality. Preto je dôležité, aby rodičia viedli svoje deti k Bohu. Iba uňho nájdu zmysel svojho bytia. Každý deň nás Otec čaká, chce si nás vypočuť, či už mu prednesieme svoje trápenia, alebo sa podelíme o radosť. Je s nami na každom kroku.
A rodičia by mali cestu svojich detí usmerňovať ku Kristovi. Aby sa biologické rodičovstvo dopĺňalo a do jedného celku lásky spájalo s tým nebeským. V takejto rodine sa skrýva neskutočná sila.

Pán Ježiš mal rád deti. Stále ich má rád. Hoci si ich teraz fyzicky neusádza na kolená, jeho Duch je s nimi naďalej. Aj s nami všetkými. Krstom sme sa stali Božími deťmi, bratmi a sestrami. Náš Nebeský Otec medzi nami nerobí žiadne rozdiely. S láskou drží za ruku svojho úspešného a zabezpečeného syna rovnako ako svoju dcéru bez domova. S rovnakou láskou sa nám prihovára ako to kedysi robil pred davmi ľudí. Či máme štyri roky alebo štyridsať, sme Jeho deti. Čo môže byť krajší dar na Medzinárodný deň detí ako vedomie, že nás Otec nikdy neopustí? Strážme si vzťah s Pánom, budujme ho láskou a modlitbou a môžeme žiť  Medzinárodný deň detí po celý život.

Paula Beinsteinová

foto:flickr.com