Naše myslenie ovplyvňuje aj úroveň nášho strachu

Ak sa opýtate muchy, či sú niekde v okolí kvety, odpovie vám: „Žiadne kvety som nevidela. Ale hnoja je tam, v tej priekope viac než dosť.“ A začne vám vymenúvať všetky smetiská, na ktorých sa vyskytla. A opýtajte sa včely, či videla niekde v okolí špinu a odpadky. Odpovie vám: „Špinu? Nie, nikde som nič také nevidela. Ale videla som nádherné kvety v okolí. Niekto si na tej najrozkvitnutejšej lúke nájde špinavé miesto a posadí sa naň, a niekto iný nájde v kaluži hnoja kvet lotosu a napije sa jeho nektáru.

Jednou z najužitočnejších vecí, akú som sa naučil a ktorú denne odporúčam všetkým ľuďom je, že môžeme rozhodovať o svojich myšlienkach a cvičiť sa vo „vedomom premýšľaní“. Nemusíme uvažovať o všetkom, čo nám napadne, môžeme si vybrať, o čom budeme premýšľať a ktorým myšlienkam budeme venovať svoju pozornosť.

Je na nás, či si zvolíme myšlienky, ktoré nás povzbudia, alebo také, ktoré nás oberú o energiu. Je na nás, či dovolíme strachu, aby nás ovládol alebo sa rozhodneme čeliť mu, zabojovať s ním. Dianie v našej mysli, môžeme vedome ovplyvniť. Každý z nás totiž dokáže dostať pod kontrolu svoje myšlienky a postoje a rovnako dokáže kontrolovať svoje rozhodnutia, voľby a činy. 

“Kľúčom k skvelému životu bez strachu je naučiť sa správne myslieť 

a zamerať svoju pozornosť správnym smerom. 

Kam smerujeme naše myšlienky, 

na čo sústredíme svoju pozornosť, toho viac vnímame a vidíme.”

Čím viac myslíme negatívne, tým viac negatívneho vidíme. Čím viac je naša myseľ naplnená pozitívnymi myšlienkami, tým viac toho príjemného a pozitívneho sa nám deje. Čím viac sa strachujeme, bojíme a obávame, tým viac strachu do nášho života prichádza.

Uvedomili ste si niekedy, ako rýchlo myšlienky dokážu zmeniť našu náladu? Akékoľvek negatívne myslenie nás bleskovo rozladí a oberie o radosť. Ak máme zlú náladu a negatívne postoje, naši spoločníci sa necítia s nami príjemne; a keď sme skľúčení, nepriaznivo vplývame na dianie okolo seba. 

Ľudia, ktorí majú sklon myslieť a hovoriť negatívne, sú zvyčajne nešťastní a iba zriedka sú s niečím spokojní. Aj v tých najpriaznivejších situáciách nájdu nejakú chybu či nedostatok. Len čo zbadajú náznak zlého, upriamia na to všetku pozornosť. Tým sami sebe bránia v prežívaní radosti. Občas možno prežijú chvíľkové nadšenie, ale to zakrátko vyprchá a opäť ho nahradí pochmúrna nálada. Zrejme si neuvedomujú, že by mohli byť šťastní, keby zmenili vlastné myslenie. 

„Nemôžete zabrániť všetkým negatívnym myšlienkám, 

aby vznikli a napadli vám, 

ale môžete ovplyvniť to, 

ktoré myšlienky vám majú zostať v hlave.“

Nastavenie mysle je naša voľba, naše rozhodnutie. Tekutý betón možno ľahko premiestňovať a tvarovať. Len čo sa usadí a stuhne, už ním nepohneme. Podobne je to s našou mysľou. Ak sa pevne rozhodneme, čo si budeme myslieť a čomu uveríme (napríklad strach a obavy), naše presvedčenie bude ako betón – nič ním nepohne.  Vždy je to na vás, či negatívnu myšlienku nahradíte pozitívnou alebo nie.

Zmeňte svoje myslenie a posuňte sa od života „mohol by som“ k uskutočneniu toho, čo v živote naozaj chcete. Presuňte sa od „nie som schopný“ k „schopnosti a zvládnutiu“. Je v našej moci mať dobré a užitočné myšlienky. Zákon substitúcie hovorí, že v danom čase sa dokáže človek venovať iba jednej myšlienke, pozitívnej alebo negatívnej.

Je na nás, aký pohľad si zvolíme. Máme schopnosť preraďovať medzi pozitívnymi a negatívnymi emóciami. Nakoniec, hovorí o tom aj psychólog a výskmuník v oblasti zármutku George A. Bonanno. V knihe The Othe Side of Sadness to opisuje ako “prepínač” medzi smútkom a pozitívnejším stavom mysle. “Väčšina z nás je prekvapená, keď sa dozvie, že si taký prepínač môže vyrobiť. Nečakáme, že v bolesti nájdeme radosť a dokonca aj smiech, ale keď sa tak stane, dáva to zmysel a cítime sa lepšie, aj keď len na nejaký čas… 

 “Človek dokáže vedome 

nahradiť negatívnu myšlienku pozitívnou.”

Ak chcete niečo zmeniť vo svojom vonkajšom svete, musíte začať vo svojom vnútri. Zmeňte najskôr povahu myšlienok. Zmeňte spôsob, akým sa na to pozeráte. Zmeňte spôsob, ako si interpretujete životné okolnosti. O tom, ako bude vyzerať váš ďalší deň, sa rozhoduje v prvých piatich minútach po tom, ako vstanete z postele. Ak vstanete a vaša prvá myšlienka bude znieť:

• „Dnes bude otrasný deň“, tak vďaka tomu naprogramujete svoju myseľ na všetko to „otrasné“ a na všetko to „otrasné“ sa aj sústredíte a bude sa vám to dostávať do cesty. 

• Rovnako však môžete ráno vstať a povedať si: „Dnes ma čaká príjemný deň.“ A presne taký ho aj budete mať. Vyskúšajte to niekedy, zmeňte svoj postoj hneď ako vstanete z postele  a uvidíte , čo sa bude diať.