Najznámejšie púte na Slovensku na leto 2014

Veriaci na Slovensku majú radi púte, tomu svedčí ich počet ako aj ich návštevnosť. Naše pútnícké miesta nie sú také známe ako Rím, Fatima, Lurdy alebo Santiago de Compostela, ale to nijako neuberá na význame putovania na Slovensku. Púť je dôležitou časťou života veriaceho človeka: púť nás dokáže vytrhnúť z každodenného života a väčšmi otvoriť naše srdce a myseľ Bohu a duchovnému rozmeru.

Okrem veľkých púti sa na Slovensku konajú púte rôznych spoločenstiev alebo povolaní, napr. púť notárov, púť motorkárov, púť seniorov, púť zaľúbených a mnoké ďalšie. Najväčšej obľube sa však tešia veľké púte, ktoré sú často spojené v odpustovou slávnosťou.

Pútnických miest, kde sa udržuje tradícia púti je oveľa viac: Marianka, Ľutina, Turzovka, Litmanová, Staré hory a mnohé ďalšie. Nezáleží, ktorej púte sa zúčastníte, dôležité je, aby vám púť bola pomocou na duchovnej ceste. Vhodným doplnkom ku pútiam je návšteva gospelových festivalov, ktorých je s príchodom leta tiež celkom dosť.