Najstaršie univerzity – stredovekí študenti počúvali prednášky v mestách Bologna a Cambridge

sotto-portici-1495880-5168154   

Stredoveké univerzity zo začiatku nevlastnili budovy v ktorých by sa vyučovalo. Hodiny preto prebiehali tam, kde bol voľný priestor na sedenie. Stretnutie študentov na prednáške zvyklo prebiehať aj u niektorého študenta doma.

Univerzita preto nebola konkrétnou budovou ale skôr skupinou ľudí, ktorí sa stretávali a rozoberali knihy známych učencov. Onedlho si školy začali prenajímať alebo aj kupovať budovy…

Predmety, z ktorých si študenti mohli vybrať, sa volali podľa toho, aká kniha sa na nich čítala (mohla to byť napríklad kniha gréckeho filozofa). Na univerzitu začínali chodiť nadšenci od veku 14 a 15 rokov ale aj o mnoho starší.

V priestoroch školy dostali vedomosti napríklad z geometrie, astronómie, rečníctva alebo teórie hudby, pričom hodiny začínali o 5 alebo 6 ráno. Pokyny ku knihám im učitelia rozprávali v latinčine a očakávalo sa, že sa v nej budú vedieť dohovoriť.

Jednou z takýchto univerzít na Slovensku je UPJS v Košiciach. Ak sa človek vydá do tohto krásneho mesta, mal by sa informovať aj o iných tipoch kam na výlet v Košiciach a okolí.

Boloňská univerzita

Mesto Bologna na severe Talianska je preslávené práve univerzitou, najstaršou v Európe. Stredovekú univerzitu založili v roku 1088. Tí, ktorí dovtedy vynikali v štúdiu, sa sem začali hlásiť aby si vypočuli prednášky o rímskom práve – to sa začalo vyučovať ako prvé. Študenti od začiatku platili učiteľom poplatok, ktorý bol skôr darom za šírenie ich vedomostí. Až neskôr sa tieto dobrovolné príspevky stali ozajstným platom učiteľov.

Stredovekým centrom mesta sa smerom ku škole prechádzal aj taliansky básnik Dante Alighlieri. Keď sem prišiel z Florencie, dostal sa pod vplyv najlepších učiteľov v Európe. Jeho snaha, aby sa literatúra v krajine začala písať po taliansky (a nie latinsky), sa mu nakoniec vyplatila – keď napísal Božskú komédiu v rodnom Toskánskom nárečí, stala sa základom pre vznik talianskeho jazyka, aký poznáme dnes.

Univerzita v Cambridge

cambridge-4-1532942-1125763

V roku 1209 viedli študenti v Oxforde protesty a preto sa viacerí rozhodli opustiť v tom čase známu školu a odísť do mesta Cambridge (v preklade „most cez rieku Cam“) – pravdepodobne viacerí odtiaľto pochádzali. Učenci sa združili v skupine nazvanej univerzita, toto slovo znamenalo jednoducho komunita. Univerzitu krátko nato podporilo aj kráľovstvo a dostala výnimku od platenia daní.

V priebehu ďalších storočí sem prichádzali stredovekí vedci na štúdium alebo aj vyučovať,  študovať tu po celý čas mohli iba muži. Vo svojich osemnástich rokoch tu začal študovať Isaac Newton. Jeho učiteľmi boli známi matematici a fyzici, ktorí ho vyučovali klasické knihy, on sa však zaujímal aj o výskumy moderných  vedcov. V polovici 17. storočia školu na čas zatvorili a Isaac sa vrátil do rodného domu. Tu mu malo na hlavu padnúť povestné jablko…