Nad čím premýšľala sv. Klára?

V Katolíckej Cirkvi dnes slávime spomienku na Sv. Kláru z Assisi. Koho je patrónkou? A nad čím uvažovala počas svojho života? Dozviete sa na nasledujúcich riadkoch…

Dobrodružstvo s Bohom

Sv. Klára sa narodila v roku 1193 v mestečku Assisi. Nebola jedináčik, pretože na svet prišla už ako tretie dieťa svojich rodičov. Lásku a vieru k Bohu jej odovzdala jej matka – Ortulana. Keď sa v ich meste začalo rozprávať o istom Františkovi, Klára ho vyhľadala. Pri ich spoločnom rozhovore sa mu zdôverila, že chce nasledovať jeho príklad. Jedného večera Klára odišla zo svojho domu, aby odišla do františkánskeho kláštora. Od toho času sa Klára vydala na dobrodružstvo života zasväteného Bohu.

Hĺbka utrpenia

Klárin príklad nasledovali aj mnohé dievčatá a ženy. Veľkú úctu preukazovala ukrižovanému Ježišovi. Často premýšľala o Ježišových bolestiach, ktoré za nás podstúpil na kríži. Utrpenie v živote čakalo aj Kláru. Celých 28 rokov trpela na vážnu chorobu, no z jej správania nikdy nebolo cítiť výčitky, ani sťažovanie sa. Ešte aj počas choroby prosila, aby jej čítali state o Ježišovom utrpení. Krátko pred smrťou pobozkala kríž a v tichosti zomrela (11. augusta 1253, vo veku 60 rokov).

Patrónka mnohých

Sv. Klára je obľúbenou svätou mnohých veriacich, všetkých vekových kategórií. Zvlášť si ju uctievajú práčky, vyšívačky, sklári, zlatníci, či nevidiaci, ktorých je patrónkou. Je tiež patrónkou telegrafov, televízie a telefonistov a tiež známou orodovnicou pred horúčkou a očnými chorobami.