Na Národnom stretnutí mládeže P15 privítali najscestovanejší kríž na svete

Na Národnom stretnutí mládeže P15, ktorá sa dnes začalo v Poprade, privítali svetový unikát. Do Arény Poprad, kde oficiálne akciu otvorili, priniesli najscestovanejší kríž na svete. Ide o kríž Svetových dní mládeže (SDM), ktorý odovzdal mladým z celého sveta ešte v roku 1984 svätý Ján Pavol II. Od roku 1985 sprevádza všetky doterajšie SDM. Navštívil Taliansko, Argentínu, Španielsko, Poľsko, Spojené štáty, Kanadu, Filipíny, Francúzsko, Nemecko, Austráliu i Brazíliu. Pod Tatry priniesli tento vzácny dar z Krakova – dejiska najbližších SDM. P15 je pozvánkou pre slovenských mladých na ich ceste do Poľska. Prevzatie kríža je súčasťou príprav na svetové podujatie, na ktorom sa o rok očakávajú vyše dva milióny mladých ľudí z celého sveta.

Kríž SDM je vysoký 3,8 metra a široký 175 cm. Súčasťou je i podstavec. Váži 40 kg. Mládeži ho zveril svätý pápež Ján Pavol II. (22. apríla 1984). Od roku 1994 putuje pred SDM v diecézach hostiteľskej krajiny a svoju púť potom končí v meste konania SDM. Býva tiež súčasťou krížovej cesty na SDM. Zvykom je, že počas záverečnej svätej omše, kedy pápež oznámi, kde sa uskutočnia nasledujúce SDM, mladí z hosťujúcej krajiny odovzdávajú kríž skupine mladých ľudí z krajiny, ktorá preberá štafetu SDM. Naposledy ho prevzali Poliaci od Brazílčanov. U našich susedov putuje od apríla 2014, potom ho prijali v krajinách strednej a východnej Európy. Za 30 rokov prekonal milióny kilometrov, nosili ho už na pleciach, autami, lietadlami, na psích záprahoch i lodi.

Kríž, ktorý dnes prišiel na Slovensko, nie je originál. Pred rokmi ho nahradili kópiou, pretože jeho púte ho príliš poškodili. Prvý oficiálny kríž mládeže stojí v medzinárodnom mládežníckom centre sv. Vavrinca v Ríme, ktoré založil Ján Pavol II. a zveril ju Pápežskej rade pre laikov, organizátorovi SDM. V roku 1985, keď bolo Československo ešte v komunizme, sa ho tajne podarilo mladým dopraviť ku kardinálovi Františkovi Tomáškovi. Dvanásť študentov ho vtedy prinieslo v autobuse do Prahy. Istý reštaurátor odborne rozobral tento kríž, aby sa mohol nepoškodený opäť spojiť. Na Slovensku už kríž privítali dvakrát. Po slovenských diecézach putoval v roku 2003, kedy sa mladí pripravovali na príchod Jána Pavla II. a minulý rok v rámci príprav na P15.

“Pápež Ján Pavol II. chcel, aby sa kríž stal znamením lásky Boha k mladým ľuďom vo všetkých kútoch sveta. Na kríži sa nachádza nápis: “Neste ho po zemi ako znamenie lásky Pána Ježiša k celému ľudstvu a ohlasujete všetkým, že vykúpenie a spása je len v Kristovi zomrelom a zmŕtvychvstalom”. Aj my chceme vďaka nemu ohlasovať Krista,” vysvetľuje význam jeho púte Mons. Tomáš Galis, predseda Rady pre mládež a univerzity KBS, ktorá organizuje Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade. Spolu s krížom prišla aj ikona Panny Márie. Je vysoká 118 cm, široká 79 cm a má 38 kg. Mladým ju venoval Ján Pavol II. v roku 2003. Je to ďalší symbol viery, ktorý nosia mladí po celom svete. Počas dňa ju vystavili v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie.

Prijatie kríža bolo záverečnou bodkou oficiálneho otváracieho ceremoniálu P15. Niesol sa v duchu roku 1984. Program, zložený z hudobných a tanečných vystúpení, bol spojený práve s týmto rokom. S krížom sa mladí vydali na peší sprievod ulicami Popradu, ktorý bol spojený s jednorázovou charitatívnou zbierkou šatstva. Tím P15 ju spoluorganizuje so Slovenskou katolíckou charitou. “Je veľmi chvályhodné, že aj mladí ľudia sú ochotní pomáhať núdznym,” hovorí Ján Regeci zo charity. Večerný program prvého dňa vyvrcholí na svätej omši v Konkatedrále, spoločnou večerou mladých z prinesených darov, stretnutím v skupinkách a originálnou krížovou cestou s bratislavským pomocným biskupom Jozefom Haľkom. Na akciu, ktorá priamo nadväzuje na SDM, príde vyše 3000 ľudí z celého Slovenska. Prišli na ňu takmer všetci biskupi a desiatky hostí zo zahraničia.

Komunikačný tím P15