Maroš Lovič: Motor pre náš život

Nájdite si chvíľku čas a pozrite si povzbudivú videoprednášku z portálu Misiefilmom.sk.

V tejto kázni o. Maroš Lovič prináša zamyslenie sa nad tým, čo je motorom pre náš život, čo je jeho inšpiráciou. Mal by ním byť Duch svätý. Skôr než čokoľvek začneme, mali by sme sa pomodliť k Duchu svätému. Ak máme smäd po Duchu svätom a prosíme Otca o Ducha, dostaneme Ho. Vieme prosiť o Ducha Svätého, túžime po ňom? Ak sme Ho dostali, je potrebné sa o tento dar deliť ďalej!

Video bolo natočené v rámci projektu Misie filmom. Projekt Misie filmom je tvorený skupinou katolíkov, ktorí chcú budovaťBožie kráľovstvo využívaním svojich darov –  vyrábajú voľne šíriteľné videá s katechézami, prednáškami, kázňami či svedectvami. Na videách môžete počuť aj duchovných spríkrov ako o. Elias Vella, o. Jozef Marettta, o. Marián Kuffa alebo o. Michal Zamkovský.