Modlitbový sprievodca na veľkonočné sviatky

Počas najbližších dní sa opäť staneme svedkami udalostí, ktoré navždy zmenili život každého z nás. Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie spôsobili, že aj ty môžeš žiť naplno v radosti z toho, že pre teba Kristus vydobil najväčší dar aký si len vieš predstaviť – dar spásy. Na ceste najbližších dní môžeš využiť aj tohto malého modlitbového sprievodcu na veľkonočné sviatky, ktorý môžeš využiť napr. počas tvojej rannej modlitby.

1. deň:

ZELENÝ ŠTVRTOK: “Vďačnosť”

Pane Ježišu. V dnešný deň budem svedkom udalostí, ktoré mi naháňajú zimomriavky. Spoločne s mojimi bratmi a sestrami si pripomeniem chvíle, kedy si prežíval Tvoju poslednú večeru tu na zemi. Dobre si vedel, čo Ťa čaká, no aj napriek tomu si naďalej obdarúval svojich priateľov. Nesťažoval si sa, nereptal si… Práve naopak. Aj v takých ťažkých chvíľach, aké si vtedy určite prežíval, si nám daroval vzácny dar – sviatosť eucharistie. Vďaka Ti Pane, za Tvoju obetavú lásku, ktorú nikto ani nič nevie nahradiť. Otvor mi dnes oči, aby som viac vnímal tento úžasný dar. Nauč ma vďačnosti za Tvoju obetu, že aj keď si nemusel, Ty si išiel dobrovoľne zomrieť na kríž, aby som ja mohol žiť. Otvor mi dnes oči, aby som počas celého dňa vnímal aj všetky dary a milosti, ktoré považujem za samozrejmosť – môj život, moju rodinu, priateľov, zdravie, živobytie, prácu… A keď dnes budem večerať, vštep mi do srdca aj vďačnosť za tú Tvoju poslednú večeru, ktorou sa všetko vlastne začalo…

2. deň:

VEĽKÝ PIATOK: “Ticho”

Drahý Ježišu. Počas tohto dňa počujem akési iné ticho… Aj keď svet celkom neutíchol, niečo v mojom srdci mi hovorí, že ticho bude počas dnešného dňa veľmi dôležité. Dnes je ten deň, kedy si budem pripomínať Tvoju smrť na kríži. Musím však priznať, že si to neviem úplne predstaviť. Tvoja smrť musela byť veľmi až priveľmi bolestná. Bol si tak mučený a trýznený, že Ťa to muselo nesmierne bolieť. A to všetko kvôli mne. Lebo Nebeský Otec nechcel, aby som bol odsúdený na smrť, ale aby som žil večne. Ach, aká nesmierna obeta. Mojím ľudským rozumom to neviem celkom všetko pochopiť. Ale čo chcem, je vyjadriť Ti obrovskú vďačnosť. Vďaka Ti Pane za to, že si sa na túto cestu spásy dal. Vďaka Ti za všetku Tvoju bolesť a nesmiernu lásku. Vďaka Ti za to ticho obety, ktorým si svetu povedal omnoho viac. Nauč ma, Ježišu, prosím, v dnešný deň s láskou niesť každý deň moje kríže. Nech toľko nerepcem a nesťažujem sa, ale nech sa naučím od Teba niesť ťažkosti s väčšou pokorou a láskou.

3. deň:

BIELA SOBOTA: “Nádej”

Môj Ježišu! Udialo sa toho už veľmi veľa. Aj keď veci možno vyzerajú márne, ja viem, že Tvoja smrť nebola zbytočná. Viem o tom, že moji bratia a sestry uložili Tvoje telo do hrobu. Viem aj to, že Tvoj hrob zapečatili a strážili vojaci. Ale napriek tomu všetkému, mám nádej. Mám nádej, ktorá nezahanbuje. V mnohých kostoloch dnes bude vyložená Sviatosť oltárna. Pane, chcem ísť tam dnes za Tebou a len tak sa na Teba dívať. Prosím, pomôž mi nenechať sa v dnešný deň uniesť len svetskými prípravami na veľkonočné sviatky. Viem, že upratovaniu, vareniu, ani iným povinnostiam sa určite nevyhnem, ale pomôž mi ich vidieť v tom správnom svetle. Pritiahni si ma viac k sebe, aby som potom mohol ja ostatných priťahovať svojou láskou k Tebe. Nauč ma byť viac radostným, pokojným a takisto plným nádeje z toho, že večer sa stane niečo výnimočné, niečo čo nikto nečakal… Ježišu priprav mi prosím počas dnešného dňa moje srdce, aby bolo otvorené na radosť z Tvojho zmŕtvychvstania, ktoré budem s mojimi bratmi a sestrami čoskoro oslavovať.

4. deň:

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA : “Radosť”

Ty žiješ Pane Ježišu! Chválim Ťa a ďakujem ti za tento krásny dar! Mojou ľudskou, obmedzenou mysľou nedokážem správne pochopiť, čo všetko som vďaka Tebe získal! Už nemusím byť viac otrokom smrti, strachu a beznádeje. Vďaka tebe všetko nabralo svoj zmysel. Prosím otvor moje skamenelé a často zatvrdlivé srdce, aby naplno a nanovo dokázalo prežiť radosť z Tvojho zmŕtvychvstania! Prosím Ťa aj za moju rodinu a dnešný spoločne strávený čas. Pomôž nám prežiť dnešnú nedeľu takým spôsobom, aby bol sústredený hlavne na Teba. Pomôž nám neskĺznuť len do bezduchých rečí, nemierneho jedenia jedál, či pitia alkoholu, alebo márnením času zbytočnosťami. Daruj nám radosť z radosť z Tvojej spásy, ktorá bude meniť všetko naokolo – naše srdce, naše vzťahy a vďaka tomu postupne aj celú Cirkev. Nech je dnešná Veľkonočná nedeľa oslavou Tvojej lásky k nám. Prosím Ťa aj o moje srdce, aby bolo viac otvorené a dokázalo prijať to, čo mi dnes chceš darovať.

5. deň:

VEĽKONOČNÝ PONDELOK: “Nový začiatok”

Pane Ježišu! Dnes ma čaká opäť radostný deň. V mojom okolí sa stretnem s viacerými ľuďmi, rodinou, priateľmi a známymi. Viacerí z nich sa možno posťažujú, že už máme po sviatkoch… Pane môj, pomôž mi nenechať sa znechutiť takými rečami. Aj keď sa možno v dnešný deň končí voľno a zajtra pôjdem opäť za svojimi povinnosťami, pomôž mi vidieť tieto sviatky v inej optike. Veď veľkonočné obdobie sa práve ešte len začalo. Daruj do môjho srdca vďačnosť za to všetko, čo som počas týchto sviatkov mohol zažiť. Vďaka Ti, že si bol počas celého tohto času so mnou, že si ma počas týchto dní ani na chvíľku neopustil. Ďakujem Ti za tvoju ochotu podstúpiť cestu utrpenia, že si zomrel za mňa na kríži a že si vďaka tomu všetkému pre mňa vydobil dar spásy. Chvála Ti a vďaka za to všetko Ježišu! A pomôž mi dnes byť poslom Tvojej radosti, lásky, nádeje a pokoja pre každého, koho dnes stretnem!

Alžbeta Šutková