Modlitbová vigília za Irak a Sýriu

24. marec 20017 sa vo farnosti Stará Ľubovňa niesol v duchu modlitieb za prenasledovaných kresťanov, osobitne na Blízkom východe. „Buďme hlasom tých, ktorí hlas nemajú, a poukážme na situáciu kresťanov na Blízkom východe“, to bola tému, v ktorej sa niesla modlitbová vigília.

Tá bola spojená so spoločnou krížovou cestousvätou omšou. Aj takýmto spôsobom sa mladí zo Starej Ľubovne, v spolupráci s o. Ľubošom Laškotym, rozhodli odpovedať na výzvu Svätého Otca Františka k modlitbe za prenasledovaných bratov a sestry.

Po krátkom predstavení krajín zaznelo svedectvo vzácneho hosťa, p. Antona Friča, ktorý už niekoľkokrát osobne navštívil kresťanov v Iraku. Okrem iného obohatil túto vigíliu aj fotografiami, ktoré na týchto miestach urobil, spojenými s príbehmi konkrétnych ľudí – našich bratov a sestier z Iraku.

Následne sme spolu v modlitbe prosili Nebeského Otca za týchto ľudí, pričom pre nás samých to bol veľmi povzbudivý čas, keď sme si uvedomili silu svedectva, ktoré vo svojej krajine vydávajú a to, ako autenticky žijú svoju vieru. Veríme, že vigília vytvorila priestor na zamyslenie sa nad touto témou a otvorila srdcia ľudí pre modlitbovú a inú podporu bratov a sestier, ktorí to potrebujú.

Na záver jedna myšlienka, ktorá takisto zaznela: „To, čo my veríme, oni skutočne žijú“.