Modlitbou a pôstom chcú ovplyvniť výsledky volieb

Kresťanskí aktivisti z projektu „Tvoja vec“ pozývajú v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Národnej rady pripojiť sa k modlitebnej výzve s názvom „40 dní modlitieb a pôstov“. Spustili ju 26.januára 2016 a bude prebiehať až do dňa volieb – 5.marca. Počas týchto 40 dní sa môžu veriaci z celého Slovenska zapojiť do nepretržitej reťaze modlitieb a pôstov registráciou na stránke iniciatívy.

Výzva k modlitbe a pôstom za politiku nie je na Slovensku novinkou. Organizátori nadväzujú na podobnú iniciatívu, ktorá sa uskutočnila pred parlamentnými voľbami v roku 2012. Vtedy sa do nej zaregistrovalo približne 2500 ľudí a ďalšie stovky veriacich sa modlili vo farnostiach alebo spoločenstvách.

K súčasnej iniciatíve sa už svojim pôstom a modlitbou pripojilo 800 ľudí, ktorí veria, že ich modlitba môže do našej krajiny priniesť zmenu a požehnanie. „Našim cieľom je pozvať a motivovať ľudí k modlitbe a pôstu. Nemáme recept na najlepšiu vládu, nedokážeme povedať, ktorá strana je najlepšia. Ale vieme jedno: Túžbou Boha je, aby hodnoty kresťanstva ako spravodlivosť, čestnosť a úcta k životu boli aj v politike“, hovorí koordinátor projektu Tvoja vec Martin Neslušan.

Na stránke http://40dni.krestanvpolitike.sk nájdu záujemcovia registračný formulár, na ktorom sa zaregistrujú a tiež si vyberú deň a hodinu, kedy sa budú modliť, alebo deň, počas ktorého sa budú postiť. Na povzbudenie nájdu na stránke vždy vypísaných aktuálnych modliacich a postiacich sa. Iniciatíva je výzvou, ktorá nie je viazaná k žiadnej konkrétnej politickej strane a dokonca ani k žiadnej cirkvi.

V modlitbe sa tak môžu zjednotiť veriaci z rôznych kresťanských cirkví a z celej šírky politického spektra. Ich úmyslom nie je ovplyniť voľby k dobru podľa ľudských zámerov, ale k dobru podľa Božích zámerov s našou krajinou.

Modlitebná výzva je realizovaná v rámci projektu Tvoja vec, ktorý je zastrešený organizáciou Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže.