Mladí putovali s radosťou

uhrom-300x199-5595546V Pavlovciach nad Uhom sa počas tohto víkendu stretlo 260 mladých ľudí. Konala sa tu 65. púť radosti, tentokrát s témou Telo ako dar. V piatok večer sa mladým prihovoril rektor Domu Anky Kolesárovej, o. Pavol Hudák, ktorý im v kázni poodhalil to, na čo sa môžu tešiť. Na dobrodružstvo, ktorým táto púť naozaj bola.

Sobotné dopoludnie strávili s manželmi Kucharčíkovými, Máriou a Richardom, ktorí študovali Teológiu tela na Pontifikálnom Inštitúte Jána Pavla II. na Lateránskej univerzite v Ríme a teraz prednášajú na tieto témy pre študentov, manželov a snúbencov. To, že si účastníkov získali svedčilo aj množstvo otázok v nasledujúcom Dialógu.

Súčasťou programu bolo aj zdieľanie v skupinkách, kde mali, okrem iného, vytvoriť spoločné modlitby, prosby, vďaky, ktoré popoludní predniesli na púti k hrobu Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.

Svätú omšu slávil o. Vladimír Šosták, biskupský vikár pre katechézu, pastoráciu rodín a apoštolát laikov. Počas kázne priblížil tajomstvo Najsvätejšej Trojice v našich životoch.

Mladým slúžili celý víkend nielen kňazi z Domčeka, ale aj iných centier či farností. Takisto tu bola možnosť služby ucha, ktorú vykonávali rehoľné sestry.

Púte radosti sú určené pre mladých od 15 rokov a konajú sa štyrikrát v roku. Už druhý rok sa na nich rozoberajú témy približujúce Teológiu tela Jána Pavla II. Najbližšie sa chystá Festival radosti 13. – 17. augusta.

Informovala Veronika Andrejková