Misiefilmom: Kázeň Mons. Jána Oroscha

Začiatkom septembra sa sa v Trnave uskutočnila charizmatická konferencia, na ktorej bol prítomný aj Trnavský biskup Mons. Ján Orosch. Počas nej sa zamýšľal nad začiatkom školského roka a učiteľským povolaním: My všetci sme učiteľmi, sme učiteľmi svojim deťom a sme zodpovední za ich výchovu”

Následne rozprával o talentoch, ktoré nám Boh zveril. Podľa neho sa ich musíme naučiť využívať, pretože Boh každému určil presne také dary, ktoré potrebuje vo svojom živote. Mons. Ján Orosch prítomným tiež položil otázku: “Vieme, ktoré talenty máme zverené a využívame ich na svoju spásu a spásu iných ľudí”?