Misie v Bratislave ponúknu unikát – špeciálnu Cestu milosrdenstva

Misie milosrdenstva, ktoré sa začnú už o pár dní v Bratislave (od 22. do 28. mája 2016), ponúknu jeden unikát – špeciálnu Cestu milosrdenstva. Je to špeciálny typ modlitby so zamysleniami, ktorá je zostavená na základe tradičnej krížovej cesty, v ktorej veriaci rozjímajú o utrpení Ježiša Krista. Novinku uviedli po prvýkrát pred mesiacom v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v poľskom Krakove – Lagiewnikach.

Má 21 zastavení. V Katedrále sv. Martina v Bratislave bude počas troch dní (pondelok, utorok, streda – o 19:00 h). Každý deň zazneje 7 zastavení. Zamyslenia a modlitby budú čítať viaceré osobnosti, napríklad recitátor Štefan Bučko, herec Karol Čálik či pedagogička Eva Žilineková. Súčasťou budú i krátke filmy, k pobožnosti ich pripravila poľská televízia. Cestu milosrdenstva pre misie chystá komunita redemptoristov.

“Prežívame mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, preto ho sprevádzajú mimoriadne udalosti,” hovorí kňaz Franciszek Ślusarczyk, autor novej pobožnosti Cesta milosrdenstva. Tieto udalosti nám podľa jeho slov majú pomôcť, aby sme hlbšie vstúpili do tohto tajomstva.

“Aby sme mohli objaviť, ako v súčasnom svete Ježiš klope na ľudské srdce rôznymi spôsobmi, skláňa sa nad našimi slabosťami, ukazuje cestu nádeje, často nám pomáha, možno dokonca po rokoch, usporiadať si život,” dodáva Franciszek Ślusarczyk. Na realizácii cesty milosrdenstva sa podieľal aj kňaz Łukasz Piórkowski.

“Je to prvá pobožnosť v Katolíckej cirkvi, ktorá využíva bohatstvo multimediálnych prostriedkov. Rozprávanie je vložené do evanjeliových reálií – to sú časti evanjeliovej histórie, v ktorých Kristus ukazuje milosrdenstvo, ale sú prenesené do súčasnej Varšavy. Veľká metropola, rýchla akcia. To je úplne nová kvalita, obraz prispôsobený vnímaniu mladého človeka, prenesený do súčasnej Varšavy,” spomína Piórkowski.

Cesta milosrdenstva je inšpirovaná krížovou cestou. Prvých sedem zastavení sa vzťahuje na Ježišove stretnutia, ktoré budujú vieru u osôb, s ktorými sa stretáva. Ide napríklad o slepého, malomocného či cudzoložnicu. “Tieto stretnutia nie sú len historickými stretnutiami, stále sa konajú.

Preto tiež budú ilustráciou jednotlivých stretnutí krátke trojminútové filmy, ktoré ukazujú aktuálnosť Evanjelia v súčasnom svete” vysvetľuje autor pobožnosti a dodáva, že vo filmoch budú zobrazené scény z varšavských ulíc, “keď súčasný človek zápasí s podobnými problémami a tiež v hĺbke srdca túži po skúsenosti odpustenia, lásky a pokoja.”

Ďalších sedem zastavení je venovaných stretnutiam Ježiša na krížovej ceste, keď to on potrebuje milosrdenstvo od ľudí. V tejto časti autor poukazuje na stretnutie s Veronikou, Šimonom z Cyrény, Božou Matkou, plačúcimi ženami či lotrom na kríži. “Ježiš, ktorý sám potrebuje posilniť a potrebuje milosrdenstvo od ľudí, nezabúda na to, aby účastníkom týchto stretnutí otvoril oči novým spôsobom.”

Posledná časť sa zaoberá siedmymi stretnutiami po zmŕtvychvstaní, keď sa Ježiš stretá so ženami a apoštolmi, keď im dáva moc odpúšťať hriechy, dáva im dar pokoja a vysiela ich do celého sveta s posolstvom pokoja.

“Zvláštnymi sprievodcami na ceste milosrdenstva budú – samozrejme sám Kristus, ktorý stretáva jednotlivé osoby, ale tiež sv. sestra Faustína, skrze ktorú Boh v minulom storočí pripomenul tajomstvo milosrdenstva a sv. Ján Pavol II., ktorý to tajomstvo odovzdal na prelome tisícročí celému svetu ako zvláštne posolstvo nádeje” hovorí správca svätyne Božieho milosrdenstva Franciszek Ślusarczyk.

Celá pobožnosť, ktorá bude u nás na verejnosti po prvýkrát v histórii Slovenska, bude čoskoro vydaná v knižnej podobe. V nasledujúcich mesiacoch ju doplnia DVD s filmami zobrazujúce jednotlivé zastavenia. Vyrobia ich v Poľsku. Otec Ślusarczyk vysvetľuje, že pobožnosť bola pripravovaná a spracovaná tak, aby jeho novú formu bolo možné prežiť nielen vo veľkých skupinách, ale aj v malom spoločenstve či vo farnostiach.

Cesta milosrdenstva sa uskutoční počas Misií milosrdenstva v Katedrále sv. Martina. Misie, ku ktorým vyzval biskupov na celom svete pápež František, povedú misionári z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi). Misijný tím zložený z viacerých kňazov a laikov bude viesť páter Michal Zamkovský, ktorý v súčasnosti pôsobí v Podolínci.

Je jedným z vyše tisícky misionárov milosrdenstva, ktorých pápež vyslal v rámci mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. Program misií bude so sériou viacerých svätých omší s misijnými príhovormi a sprievodnými udalosťami duchovného a kultúrneho charakteru, napríklad program pre rodiny s deťmi či modlitby chvál. Počas misií budú môcť prejsť jubilejnou bránou milosrdenstva. 

Počas misií bude tiež prebiehať spovedanie v piatich jazykoch (slovensky, anglicky, poľsky, taliansky a rusky). Záujemcovia môžu povzbudiť svojich známych z celého sveta, ktorí žijú v hlavnom meste, aby využili túto možnosť a pristúpili k sviatosti zmierenia.