Milan Lach: Mám zodpovednosť pred Bohom, nie pred vládou a Jozef Maretta: „Diabol rád píše o kňazoch“

blach-4487381Aj keď momentálne mnohí ľudia štrajkujú, organizátori sa nezastavia a naďalej pre vás pripravujú nové a nové podujatia. Tentoraz vyberáme dve duchovné obnovy a modlitbové stretnutie v Poprade.

V Dome prijatia Rodinkovo sa bude konať duchovná obnova pre rodiny zameraná na prehĺbenie manželského vzťahu a život viery v rodine. Téma obnovy bude “Ako Boží vyvolení, svätí…. oblečte si milosrdenstvo….” Kol 3,12. Obnova ponúkne zamyslenie nad láskou nášho Boha, ktorý si každého z nás vyvolil, aby sme boli nositeľmi jeho milosrdenstva. Duchovná obnova sa uskutoční od 5. februára (od 18.00 hod.) do 7. februára 2016 (odchod po obede) v Dome prijatia pre rodiny RODINKOVO v Belušských Slatinách.

Pozývame Vás na pôstnu duchovnú obnovu na tému “AKO PREŽÍVAŤ PÔST” s Mons. Mariánom Gavendom, ktorá sa bude konať v exercičnom dome v Marianke v termíne 5. – 7. februára 2016. Mons. Marián Gavenda v obnove priblíži možnosti prípravy na pôst a formy pôstu v kresťanskej praxi.

Chceme prosiť Pána o požehnanie pre naše mesto, farnosť v modlitbách *Za naše mesto*. Je tu ešte stále veľa oblastí, ktoré treba v modlitbe prebojovať. Boh je dobrý a my veríme, že jeho milosrdenstvo je bezhraničné a pokladnica milostí nevyčerpateľná. Preto vás srdečne pozývame pokľaknúť pred eucharistickým Ježišom a zjednotiť sa v spoločnej modlitbe – v sobotu 6. februára o 18:20 v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade.

Tradične pridávame aj zaujímavé články Milan Lach: Mám zodpovednosť pred Bohom, nie pred vládou aHymna putovania relikvií sv. Terézie z Lisieux: Len láska ti dáva krídla a jedno video z projektu Misie filmom Jozef Maretta: Diabol rád píše o kňazoch. A dnes aj netradične petíciu na podporu postojov biskupa Milana Lacha z dielne Fóra kresťanských inštitúcií.

Tomáš Kuzár