Milan Lach: Lepšie je počúvať, ako rozkazovať

Misiefilmom pripravili sériu odpovedí prešovského gréckokatolíckeho pomocného biskupa vladyku Milana Lacha z letného festivalu Breakfestival v Červenom Kláštore, kde Milan Lach mladým odpovedal na rôzne otázky. Jedna z otázok otvárala tému významu sľubu poslušnosti.  

Pomocný prešovský biskup hovorí o jeho osobnej skúsenosti sľubu poslušnosti. Priznal sa, že aj on ako biskup, ktorý je pomocný, musí poslúchať arcibiskupa a ísť tam kam ho pošle a robiť to čo mu povie. Na druhej strane ale priznáva, že vďaka tomu nemá na sebe ťarchu zodpovednosti za rozhodnutia, a preto sa mu žije ľahšie. “Lepšie je poslúchať, ako rozkazovať,” zakončil rozprávanie jezuita a biskup.

Video bolo natočené v rámci projektu Misie filmom. Tento projekt je tvorený skupinou katolíkov, ktorí chcú budovať Božie kráľovstvo využívaním svojich darov –  vyrábajú voľne šíriteľné videá s katechézami, prednáškami, kázňami či svedectvami. Na videách môžete počuť aj duchovných spríkrov ako o. Elias Vella, o. Jozef Marettta, o. Marián Kuffa alebo o. Michal Zamkovský.

Vladyka Milan Lach sa narodil v Kežmarku 18. novembra 1973. V roku 1992 bol prijatý do gréckokatolíckeho kňazského seminára,  V roku 1995 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trnave. Za kňaza bol vysvätený 1. júla 2001. V roku 2009 získal v Ríme dokorát z východných cirkevných vied. Za pomocného biskupa bol vysvätený  1. júna 2013.