Milan Lach: Čo pre mňa znamená sľub chudoby?

milan-lach-300x168-8031688

Misiefilmom pripravili sériu odpovedí prešovského gréckokatolíckeho pomocného biskupa vladyku Milana Lacha z letného festivalu Breakfestival v Červenom Kláštore, kde Milan Lach mladým odpovedal na rôzne otázky. Pozrite si, čo Milan Lach hovorí o sľube chudoby. Ako rehoľník peniazmi prakticky nedisponoval.

Teraz ako biskup už má účet, ale cítil by sa zviazaný, ak by niečo robil kvôli peniazom. Preto sa snaží s peniazmi zaobchádzať rozumne. Na Slovensku žije nemálo ľudí v núdzi, možno namajú ani nato, aby deťom kúpili lepšie topánky alebo aby mohli s deťmi ísť niekam. Aj takýmto núdznym ľuďom sa snaží pomáhať a to mu dáva slobodu.

Video bolo natočené v rámci projektu Misie filmom. Tento projekt je tvorený skupinou katolíkov, ktorí chcú budovať Božie kráľovstvo využívaním svojich darov –  vyrábajú voľne šíriteľné videá s katechézami, prednáškami, kázňami či svedectvami. Na videách môžete počuť aj duchovných spríkrov ako o. Elias Vella, o. Jozef Marettta, o. Marián Kuffa alebo o. Michal Zamkovský.

Vladyka Milan Lach sa narodil v Kežmarku 18. novembra 1973. V roku 1992 bol prijatý do gréckokatolíckeho kňazského seminára,  V roku 1995 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trnave. Za kňaza bol vysvätený 1. júla 2001. V roku 2009 získal v Ríme dokorát z východných cirkevných vied. Za pomocného biskupa bol vysvätený  1. júna 2013.