Marián Kuffa: Hriechy proti Duchu Svätému (video)

Projekt Misie filmom prináša ďalšiu časť diskusie s kňazmi o. Mariánom Kuffom a o. Jozefom Marettom, ktorá sa uskutočnila počas podujatia Hľa, Tvoja Matka 6.9.2014 v Prešove.
V dnešnej časti otec Kuffa odpovedá na otázku, aké sú to hriechy proti Duchu Svätému.