Marián Kuffa: Ako sa chrániť pred ľudskou závisťou a nenávisťou (video)

Ďalšia myšlienka o. Mariána Kuffu z prednášky Hľa, Tvoja Matka, ktorá bola  6.septembra v Prešove.

Kto žije v milosti posväcujúcej z pohľadu neba je nezraniteľný. Ak si v milosti posväcujucej, všetko ti osoží k dobru. Ešte aj to, keď ťa bude niekto trápiť.

Uverejnené so súhlasom http://misiefilmom.sk/. Ak chcete podporiť natáčanie ďalších videí, môžete tak urobiť tu. Prednášky Hľa, Tvoja Matka sa zúčastnili farár Marián Kuffa a exorcista Jozef Maretta. Otcovi Marettovi je aktuálne možné zasielať otázky, ktoré budú spolu s odpoveďami publikované knižne.