Levoča schválila obmedzenie hazardu

Iniciatíva Zastavme hazard chce poďakovať poslancom mestského zastupiteľstva, že vypočuli hlas svojich občanov a schválili včera večer všeobecne záväzné nariadenie, ktoré obmedzuje hazard na území mesta Levoča. Mesto Levoča sa tak pridalo k mnohým mestám a obciam na Slovensku, ale aj k Prahe, Brnu, Viedni, ktoré tiež hazard na svojom území obmedzili.

Jozef Melicher uviedol: „Hlas občanov bol vypočutý. V mestskom zastupiteľstve nehlasoval nikto proti všeobecne záväznému nariadeniu. Pätnásť poslancov bolo za prijatie všeobecne záväzného nariadenia. Dvaja sa zdržali. Ďakujem všetkým poslancom za zaujímavú diskusiu a ich vklad aj do celoštátnej diskusie o hazarde.“

„Na rokovaní sa zúčastnili desiatky dobrovoľníkov z rôznych organizácií podporujúcich obmedzenie hazardu v Levoči a rovnako aj zástupcovia hracieho priemyslu. Bola umožnená  diskusia a predloženie argumentov oboch strán, ktorú uzatvorili poslanci hlasovaním. „Chcem oceniť, že priestor dostali obe strany a hlavne, že bolo umožnené vystúpiť dobrovoľníčke, ktorej otec podľahol tejto závislosti. Bola to skutočne silná skúsenosť priamo vidieť, že hazard sa nedotýka iba hráčov, ale ako devastačne pôsobí na čím ďalej širší okruh osôb.“ dodal Anton Chromík.

Peter Beňa uviedol: „Cestou je prevencia a znižovanie dostupnosti rovnako ako pri drogách platí, že znížením dostupnosti a prevenciou znížime počet vzniku závislých.“

„Veríme, že rovnako ako v Levoči v blízkom čase  dôjde k prijatiu všeobecne záväzných nariadení  o obmedzení hazardu aj v Ružomberku a Galante, kde boli petície s potrebným počtom podpisom už odovzdané.“ dodal Dominik Moravčík.

Iniciatíva Zastavme hazard