Las Vegas Oravy ostane! Vedenie mesta tvrdí, že Dolnokubínčania nevedia podpísať petíciu.

Iniciatíva Zastavme hazard odovzdala primátorovi mesta 5437 podpisov obyvateľov mesta pod petíciou, ktorí žiadali zákaz hazardu na jeho území. Petícia sa začala zbierať v deň parlamentných volieb a postupne sa vyzbieralo viac ako 30% podpisov obyvateľov mesta. Vyzbieralo sa skoro o tisíc podpisov viac ako je požadovaná hranica 30 %.

Mgr. Peter Beňa uviedol: „Okrem obyvateľov mimo mesta Dolný Kubín, ktorých sme nerátali do počtu 5437 podpisov, však vedenie mesta Dolný Kubín odmietlo uznať až 731 podporovateľov petície pre formálne nedostatky v adrese, či mene a priezvisku. Organizátori rátali s možnými duplicitami, ale vylúčiť také množstvo podpisov pre formálne nedostatky je pre nás šokom a naznačuje nielen veľkú neúctu k vyjadrenému názoru občanov, ale aj k Ústave SR, ktorá petičné právo zaručuje.“

Advokát JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD. dodal:  „Niet pochybností, že zákon označuje údaje petície jasne, ale správa kontrolóra mesta Ing. Petra Floreka je pápežskejšia než pápež. Odvoláva sa na zákonné náležitosti, ale úplne ignoruje najvyšší zákon Ústavu SR, rozhodnutia Ústavného súdu a všeobecných súdov Slovenskej republiky, ktoré ich aplikujú. Ústavný súd (PL. ÚS 4/95)  judikoval pri petíciách v obdobnej veci: že „ak zo všetkých údajov o osobe uvedenej na petičnom hárku podľa § 16 ods. 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov je nesporné, že ide o existujúcu, inak identifikovateľnú osobu, treba jej podpis na tomto hárku považovať za platný.“

Podľa tejto judikatúry postupujú aj všeobecné súdy vo viacerých svojich rozhodnutiach. Pri petíciách rušili rozhodnutia komisií a uznávali za platné aj podpisy, kde napríklad chýbalo číslo domu, kde bolo mesto uvádzané skratkou, kde boli chyby v mene alebo priezvisku a pod. ak z ostatných uvedených údajov bolo nesporné, že ide o inak identifikovateľnú osobu. Tu nejde o právny názor, ale o reálne rozhodnutia slovenských súdov. Úprimne neverím, že zrovna Dolný Kubín má 731 ľudí s rovnakým dátumom narodenia.“

Mgr. Peter Beňa ostro zareagoval: „V Bratislave nám ukradli podpisy, v Dolnom Kubíne z podpisujúcich občanov robia hlupákov a úradnícky sa na nich vyvršujú. Nikto nás nevyzval na odstránenie nedostatkov, hoci práve toto je zákonný postup.“

Anton Chromík doplnil: Veľmi ma zamrzeli slová pána kontrolóra, keď nám po zastupiteľstve pred viacerými dobrovoľníkmi, o tých 731 Dolnokubínčanoch, povedal, že by mali mať opatrovníka. Bolo to neúctivé k občanom mesta a neprofesionálne. Pán kontrolór mesta Dolný Kubín sa snaží vzbudzovať nepodložené nádeje, ako sa teraz po prijatej novele bude dobre hazard regulovať. No nebude sa! Riešením je prevencia, nie odstraňovanie následkov. Jeho správa uvádza aj nepravdivé údaje o tom, že bolo schválené kvórum 15 % na petíciu pre všetky obce okrem Bratislavy a Košíc. Je to presne naopak, kvórum 30 % ostalo, iba Bratislava má výnimku. Ani Košice ju nemajú, pretože tam je právomoc prijať všeobecne záväzné nariadenie zverená mestským častiam a tie majú stále 30 % kvórum.

Patrik Šoch uviedol: „Mrzí nás, že nás vedenie mesta včera vzalo na vedomie správu kontrolóra. Mrzí nás to kvôli našim obyvateľom, ktorí petíciu podporili a ktorým záleží na rodinách a vážia si život. Nevzdáme sa a pri najbližšej vhodnej príležitosti budeme zbierať podpisy pod novú petíciu proti hazardu.“

Ing. Stanislav Gunčaga zakončil: „V Ružomberku, Galante a Levoči už boli poslancami prijaté všeobecne záväzné nariadenia o zákaze hazardu. Dolného Kubína sa nevzdáme, tým si môžete byť istí, aj keby sme mali všetkým občanom mesta vysvetľovať, prečo si vedenie mesta myslí, že nevedia písať.“