Kvetný víkend a Kvetná nedeľa

kv-banner-300x136-8369002Na začiatku Veľkého týždňa máme Kvetnú nedeľu, počas ktorej si pripomíname slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeruzalema. O tejto udalosti píšu všetci štyria evanjelisti, čo hovorí o jej veľkom význame. Aby splnil proroctvo Zachariáša, sadá na oslicu a v slávnostnom sprievode vstupuje do Jeruzalema. Prítomný dav ho víta ako kráľa a na cestu hádže halúzky.

U nás sa “dav” mladých ľudí v počas Kvetnej nedele alebo celých Kvetných víkendov stretáva so svojimi biskupmi a predstavenými v jednotlivých diecézach. Program Kvetných víkendov zahŕňa sväté omše, adorácie, prednášky, katechézy, workshopy i čas na stretnutia a rozhovory. Tento čas je vhodná príležitosť stretnúť sa a porozprávať sa s otcom biskupom, dozvedieť sa novinky zo života mladých v diecéze a zažiť radosť zo živej Cirkvi.

Vikvetfest 2015 v Bratislave

Kvetný víkend prešovskej archieprachie

Kvetný víkend v Banskej Bystrici

Kvetný víkend Košickej eparchie, ktorý vyvrcholí Kvetnou nedeľou v Sečovciach

Diecézne stretnutie mládeže VYKROČ 2015 v Spišskej Kapitule

Kvetná nedeľa predstavuje vstup vo Veľkého týždňa a je dôležitý čas, kedy môžeme nastaviť naše srdcia na slávanie veľkonočných tajomstiev. Je to čas, ktorý môžeme využiť na svätú spoveď a na obnovenie nášho vzťahu s Bohom.