Košické Hanusove Dni privítajú Cyrila Vasiľa a oveľa viac

Košické Hanusove dni (KHD) prinášajú na na východ Slovenska Bratislavou overený formát festivalu. Ide o jedinečný mestský akademický festival, ktorý predstavuje širokej verejnosti, no najmä mladým, kritický pohľad na súčasnú kresťanskú kultúru. Doteraz sa tento formát sústreďoval na Bratislavu. Rozšírenie festivalu o Košice dáva tomuto podujatiu prakticky celoslovenský rozmer. Z tém KHD je zrejmé, že tu nejde o kópiu bratislavským tém, ale skôr o širokú diskusiu o pálčivých otázkach východného Slovenska, akými sú nezamestnanosť, vzdelávanie či hrdinstvo.

V rámci Košických Hanusovych dní sa môžete tešiť 6 podujatí:

Nejde o nudné a nezrozumiteľné prednášky. V programe festivalu sa odráža rôznorodosť tém a formátov – diskusií, workshopov, kultúrnych podujatí… Študentom, mladým pracujúcim, ale aj všetkým ostatným ponúka intelektuálny zážitok, ochutnanie bohatstva kresťanského myslenia, radosť z hľadania pravdy a spoločného nachádzania odpovedí. Festival sa snaží priniesť témy, ktoré reagujú na výzvy dneška. Jeho témy vyvolávajú diskusiu a sú rovnako pútavé pre veriacich a hľadajúcich. Majú tiež ambíciu riešiť konkrétne problémy, pristupovať k jednotlivým oblastiam odvážne, no zároveň s pochopením a úctou.

V minulých ročníkoch Bratislavských Hanusových dňoch vystúpili napríklad Helen Alvaré, profesorka George Mason University, Bill Carroll z univerzity v Oxforde, spisovatelia Michal Hvorecký, Pavol Rankov, Martin Leidenfrost a mnoho ďalších.