Kindling Quarterly

Kindling je celkom čerstvý lifestylový magazín určený všetkým otcom. Vznikol v roku 2012 a na konte má už 2 čísla.

Magazín založili dvaja otcovia, David Michael PerezP. August Heffner z New Yorku. Na trhu im chýbalo médium, ktoré by bolo primárne určené otcom. Tento pánský magazín ukazuje otcovstvo však z inej strany. Kreatívni muži, ktorí si svoju rolu otca užívajú naplno. Nájdete tam napr. hudobníka Shawna Jamesa Saymoura, ktorý spolu so svojou ženou začal vydávať uspávakny pre deti, ďalej otcov z prostredia dizajnu, , filmu, architektúry, gastronómie a pod.

Magazín je menšieho formátu s veľmi príjemným a čistým layoutom. Nechýbajú ani témy ako cestovanie, alebo šport. Pre viac si kliknite na ich web.