Keď sa blíži vaša smrť, vaše telo to vycíti a všetko sa to začína práve v nose.

Je dokázané, že ľudia, ktorí v blízkej dobe majú umrieť, často v posledných dňoch svojho života sa zapoja do rôznych aktivít. Snažia sa napríklad napraviť problémové vzťahy, priznajú sa k minulým priestupkom alebo si dávajú do poriadku finančné záležitosti.

 Niektorí zastávajú názor, že samotné aktivity môžu mať na človeka také psychologické účinky, že sa poddá príchodu neodvratnej smrti.

Existujú však rôzne vedecké názory pre vysvetlenie tohto pozoruhodného vzorca správania.

Človek inštinktívne vie, kedy zomrie

Vedci už dávnejšie zistili, že väčšina divokých zvierat je obzvlášť citlivá na vôňu putrescinu. Je to látka, ktorá je toxická a odporne zapácha. Začína sa v tele tvoriť hneď po smrti a takisto vo fázach hniloby a rozkladu.

Divoké zvieratá vedia, že tento zápach je spojený s nebezpečnými predátormi, ktorí si z nich môžu spraviť čerstvú korisť.

Navyše zvieratá, ktoré sa živia zbytkami iných živočíchov, sú ako supy alebo hyeny často prenasledujúce zápach putrescinu, ktorý si spájajú s potenciálnym zdrojom potravy.

Nový výskum naznačuje, že ľudské bytosti majú schopnosť vyčmuchať putrescin a povedome chápu význam tohto zápachu.

Štúdia vedcov z USA a Veľkej Británie

Arnaud Wisman z Univerzity Kent’s School of Psychology v Canterbury vo Veľkej Británii a  Ilan Shira z Katedry behaviorálnych ved na Arkansas‘ Tech University v Russellville v USA spolupracovali na štúdii, ktorá hodnotila správanie človeka, v momente kedy je vystavený pachu putrescinu.

V svojom experimente vystavili účastníkov trom rôznym zápachom: vode, ktorá má neutrálnu vôňu, amoniaku, ktorý má ostrý a nepríjemný zápach a putrescinu.

Wiseman a Shira zistili, že účastníci vystavení zápachu putrescinu, okamžite chceli odísť preč z daného miesta, ako keby verili, že je to pre nich nebezpečné.

Toto silne naznačuje, že príslušné oblasti v mozgu rozpoznali tento zápach ako ,,silnú vôňu smrti“ a prinútili ich sa vzdialiť preč od zápachu pre prípad, že by ich niečo mohlo ohroziť na živote.

Záver

Vzhľadom na to, že ľudia dokážu prirodzene rozpoznať a pochopiť zápach putrescinu, môže to vrhnúť nové svetlo na správanie ľudí v ich posledných dňoch života.

Zrejme to naznačuje, že títo ľudia začínajú cítiť počiatočnú fázu rozkladu na vlastnom tele a sú si tak vedomí toho, že ich vlastná smrť je neodvratná.

Toto prirodzené porozumenie je pravdepodobne zodpovedné za to, že sa tak mnoho ľudí inštinktívne snaží dať si tesne pred smrťou veci do poriadku.

Zdroj: organicandhealthy.org

Páčil sa Vám článok? Ak áno, podeľte sa o tieto zaujímavé informácie so svojimi priateľmi.