Kam s rodinkou na víkend

Ak ešte nemáte plány na budúci víkend, aj dnes máme pre vás prehľad troch zaujímavých podujatí. Veríme, že aj prostredníctvom nich sa vám podarí obnoviť a upevniť vzťah s Bohom, ale aj celou rodinou.

1. PÚŤ RODÍN VO VYSOKEJ NAD UHOM

Z bohatého množstva akcií a podujatí dnes vyberáme tri také, ktoré sa zameriavajú na rozvoj vzťahov v rodinách. Jedným z takýchto podujatí bude aj 24. púť rodín, ktorá sa uskutoční v nedeľu 28. augusta v Domčeku Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Púť rodín je určená všetkým, ktorí žijú v manželstvách – rodinách (mamkám a ockom a ich deťom), bezdetným manželom, starým rodičom, vdovám a vdovcom, slobodným mamičkám, ale aj rozvedeným.

Púť rodín začne sv. omšou, ktorá bude spojená s obnovou manželských sľubov. Pokračovať bude púťou k hrobu Božej služobnice Anky Kolesárovej. Poobedný program je samostatne pre manželov a súčasne oddelene prebieha program animátorov s deťmi.

2. PROGRAM PRE MANŽELOV V ŤAŽKOSTIACH II.

Ako už názov prezrádza, tento program je určený pre manželov, ktorí prechádzajú ťažším obdobím svojho vzťahu, ale aj manželom, ktorí túžia svoj vzájomný vzťah prehĺbiť a objaviť väčšiu jednotu medzi sebou. Celé stretnutie bude prebiehať v Rodinkove v Beluši. Organizátori tohto podujatia pozývajú všetkých manželov, ktorí absolvovali prvé stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v apríli, ale aj tých, ktorí sa prvého stretnutia nezúčastnili. Stretnutie manželov sa začína v piatok 26. augusta podvečer a končí v pondelok 29. augusta obedom.

3. ŠPEKFEST

Upevniť vzťahy v celej rodine budete môcť aj prostredníctvom ŠPEKFESTU, ktorý bude preiehať od soboty 27. augusta až do nedele 28. augusta v Liptovskej Tepličke. Súčasťou programu bude sv. omša, diskusia na tému odpustenie, korunka Božieho milosrdenstva, koncerty, workshopy a rôzne hry pre deti a samozrejme opekačka.