Jude Antoine: Boh Ti odpustil a volá Ťa, tak mu daj šancu

“Boh Ti odpustil. Odpusť aj Ty sám sebe a zakúšaj jeho milosrdenstvo vo svojom živote,” aj k tomu Ťa pozýva laický misionár Antoine Jude. Priprav sa aj Ty s nami na pôst, ktorý začína už o pár dní a môže to byť jedinečné obdobie milosti pre Teba i pre Cirkev, kedy môžeme zažiť Božie milosrdenstvo a zakúsiť Boží pokoj vo vlastnom živote.

“Možno zažívaš krízu viery. Možno premýšľaš: Bože, si v tom so mnou? Si stále pri mne? Boh Ťa nikdy neopustí, priateľu, On je stále s Tebou. Aj vo chvíľach bolesti, pochybnosti a strachu, On je stále s Tebou.” Tak požehnaný čas pôstu.