Jezuita a františkán sa spovedajú

Františkán príde na spoveď k jezuitovi. Vyzná svoje hriechy. Jezuita mu dá ponaučenie a potom pokutu: „Pomodlíte sa ruženec a za každým Zdravasom pridáte Litánie k sv. Ignácovi.“

Františkánovi sa to zdá prísne, ale pokánie splní. O pár dní nastane presne opačná situácia. Na spoveď príde ten istý jezuita k tomu istému františkánovi. Povie hriechy a čaká na pokutu. Františkán mu hovorí: „Za svoje hriechy sa pomodlíte litánie k sv. Františkovi a za každým zvolaním celý ruženec.“