JÁN PAVOL II. – Spomienka na prvého slovanského pápeža

Ján Pavol II. – jedna z najväčších svetových osobností bude formou multimediálneho koncertu pripomenutá 18.12.2015 o 18.00 hod. v STEEL ARÉNE v Košiciach.

Projekt je koncipovaný ako koncert so sprievodným slovom a mediálnymi vstupmi, ktoré sú spomienkou na život Sv. Jána Pavla II. Pôjde teda o kombináciu hudby, slova a obrazu. Na projekcii LED obrazoviek budeme vidieť nielen fotografie a reálne záznamy televíznych dokumentov a reportáží, ale aj písaný text v podobe životného odkazu pápeža Jána Pavla II.

Večer je rozdelený do dvoch častí: v prvej upriamime pozornosť na jeho život, rodinu, školu, záujmy, vojnu a prvé kňazské roky, v druhej jeho pápežskú službu a posolstvo. Večer by mal kombinovať faktografiu s myšlienkovým a ľudským odkazom pápežovho života. Vo vianočnom čase a v sprievode zboru a orchestra opery Štátneho divadla Košice zaznie nádherná hudba Verdiho, Mozarta, Pucciniho, Schuberta a ďalších, ako aj obľúbená pieseň Sv. Otca v podaní detského zboru opery Štátneho divadla Košice.

Scenár: Peter Himič, Jozef Leščinský

Réžia: Ján Sabol

Hudobná dramaturgia a dirigent: Igor Dohovič

Sme veľmi radi, že morálnu podporu a záštitu nad týmto výnimočným projektom prevzal Mons. BERNARD BOBER, košický arcibiskup-metropolita a rovnako Mons. MILAN CHAUTUR, košický grécko -katolícky eparcha. Teší nás, že v spolupráci so Štátnym divadlom Košice môžeme prvýkrát uviesť premiéru žánru, kde sa spája príbeh, hudba a mediálna prezentácia, uviedol o projekte multimediálneho koncertu o Jánovi Pavlovi II. PR manažér Imrich Makó.

Lístky na multimediálny koncert sú dostupné v sieti www.ticketportal.sk.

Inzercia