IKEA časopis prezentuje homo “rodinu”

Cez Vianoce sa mnohým do rúk dostal časopis IKEA live, ktorý je určený pre verných členov IKEA FAMILY. Na niekoľkých stranách je prezentovaná “rodina” dvoch matiek so synom. Keď máme záujem o detaily, pripájam IKEA_časopis k nahliadnutiu.

Aktívna pani poslala email do slovenskej pobočky IKEA so žiadosťou o odôvodnenie, prečo sú v časopise IKEA live zobrazené dve ženy spoločne vychovavajúce dieťa. Odpoveď na seba nenechala dlho čakať:

IKEA uznáva rôznorodosť a sexuálnu orientáciu všetkých nás a nadmieru ju rešpektuje. Práve preto nerobíme rozdiely medzi nikým. V poslednom vydaní IKEA FAMILY LIVE magazíne uverejňujeme obraz dvoch žien ktoré žijú v Londýne so svojím ďieťaťom. Pár poukazuje na praktické riešenia a zariadenia v stiesnenom prostredí. Pri zostavovaní magazinu sa predovšetkým snažíme poukázať na všestranosť a odlišnosť , v akejkoľvek forme. Popis odzrkadluje život bežných ľúdí a po všetkých stranách reprezentuje hodnoty IKEA. Tento článok sme zverejnili vo viac ako 25 krajínách. Dúfame v to, že pri postupnom zviditelňovaní naších hodnôt dlhodobo prispejeme k pozitívnym zmenám a môžeme byť nápomocou v tých krajinách , kde naďalej pokračujeme v našej činnosti. Cieľom IKEA je skrášliť dni ľudí a ich každodenný život. Magazín odzrkadluje odlišnosť ako aj inšpiráciu pri zariadení a nápadoch pre naších čitateľov. IKEA uznáva a zároveň aj rešpektuje odlišnosť v akejkoľvek miere každého jedného znás ,či už zákazníka alebo zamestanca.”

Keď budete plánovať ďalší nákup v sieti IKEA, zoberte do úvahy aj ich postoj k tejto problematike “homo” rodiny. Prípadne informujte o tom aj vašich priateľov a známych.