Správa Lunacek: Cestovná mapa pre špeciálne práva LGBT

lunacek-300x200-2253634Pred nedávnym časom urobil veľký rozruch tzv. Estrela report. Estrela report nakoniec neprešiel, no aktuálne sa bude hlasovať o správe Lunacek (nižšie v tomto pomerne dlhom článku nájdete detaily). Azda najdôležitejšie sú 4 praktické výzvy, kde je potrebná pomoc každého z nás.

Európsky parlament akoby bol posadnutý sexuálnym životom občana. V týždni 3.-6.2. bude Európsky parlament hlasovať o správe Ulrike Lunacek o Cestovnej mape EÚ proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity (2013/2183). Správa Lunacek, ktorá bola prijatá vo výbore Európskeho parlamentu pre občianske slobody (LIBE), predstavuje prekvapivý útok LGBT aktivistov na univerzálnosť základných práv, aký nebol doteraz videný. Avšak stanovisko výboru LIBE neodráža stanovisko všetkých poslancov, ktorí sedia v poslaneckej snemovni.

Čo je v hre? Lunacek Report chce, aby “Yogyakartské princípy ” prenikli do právnej oblasti EÚ. V “Yogyakartských princípoch”, LGBT aktivisti falošne tvrdia, že “osobitné práva homosexuálov sú pokryté všeobecnými ľudskými právami” a že 120 osobitných práv pre homosexuálne komunitu, musí byť uznané, aby sa naplnili uznávanie ľudských práv. Správa Lunacek v skutočnosti núti k radikálnej reinterpretácii a manipulácii s ľudskými právami. Plný komentár k “Yogyakartským princípom” je k dispozícii TU.

Kto je spravodajca? Pani Ulrike Lunacek je predseda pracovnej skupiny pre LGBT práva, politickej lobbystickej skupiny homosexuálnych aktivistov v EP. Dá sa teda predvídať, že pani Lunacek neprezentuje politicky vyváženú správu a zneužíva legislatívny proces ku „copy-past“ nárokov LGBT aktivistov do parlamentnej rezolúcie. V roku 2013, sa pani Lunacek spolupodielala na pozmeňovacom návrhu 153 k správe Estrela, kde obhajovala potrebu interaktívnu sexuálnu výchovu” pre deti od predškolského veku.

Aký je odkaz na “Cestovnú mapu EÚ”? Odkaz na existujúce “Cestovné mapy EÚ” je silne zavádzajúci. Cestovná mapa EÚ existuje pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Ich životy je možné zlepšiť len prostredníctvom špecifických programov, ktoré vyhovujú ich špecifickým potrebám, bez toho, aby súčasne vytvárali neprimeranú záťaž pre zvyšok spoločnosti. Odkaz na politiky, ktorých cieľom je vyhovieť špecifickým potrebám osôb so zdravotným postihnutím, upozorňuje na skutočný zámer Lunacek správy: cieľom nie je zriadiť rovnaké zaobchádzanie, ale privilegovať vybranú skupinu. Je mätúce vidieť LGBT lobby, ako sa priživuje na úkor osôb so zdravotným postihnutím.

Prečo je názov zavádzajúci? Pojmy “homofóbia” a “sexuálna identita” nie sú definované v žiadnom medzinárodne záväznom dokumente v oblasti ľudských práv. Tieto pojmy nie sú súčasťou práva EÚ. Ak by tento dokument prešiel, tak by Európsky parlament legitimizoval slovník ideologického aktivizmu prostredníctvom politickej “Cestovnej mapy EÚ”.

Čo je obsahom tohto uznesenia? Rezolúcia Cestovnej mapy má v úmysle ” inštitucionálne prekrútenie ľudských práv“. Ak bude návrh prijatý, inštitúcie EÚ a členské štáty musia zohľadniť holistické homosexuálne zmýšľanie vo všetkých oblastiach verejnej politiky, vrátane klasických národných kompetencií, ako je zdravotníctvo a školstvo, ale aj na zamestnanosť, azylovú a zahraničnú politiku. Správa Lunacek predkladá pre LGBT komunity široký mechanizmus práva na veto v EÚ: žiadny budúci právny predpis EÚ,by v budúcnosti nemohol byť v rozpore so záujmami LGBT aktivistov. Cestovná mapa má byť politicky zneužitá pre donútenie členských štátov, aby podporili ” manželstvo osôb rovnakého pohlavia pre všetkých”, pretože sa opiera o argumenty občianstva, rodiny a slobody pohybu . Homosexuálne páry potom budú môcť prevziať právo na adopciu prostredníctvom, umelé oplodnenie, alebo prostredníctvom náhradných matiek. Cestovná mapa EÚ bude garantovať slobodu zhromažďovania a prejavu pre gay aktivistov a bojovať proti nenávistným prejavom a trestným činom z nenávisti pre umlčanie kritikov homosexuality a LGBT aktivizmu. Ak sa tak stane, Európsky parlament prejaví vôľu,
aby EÚ a jej členské štáty, uplatňovali dvojaké štandardy: neobmedzená sloboda prejavu pre gay komunitu a obmedzenie slobody prejavu pre prípadných kritikov. V dokumente nie je žiadne ustanovenie, ktoré by chránilo práva ľudí na sebaurčenie, právo rodičov vychovávať svoje deti a chrániť deti pred homosexuálnou propagandou alebo právo na výhradu vo svedomí.

Správa Lunacek taktiež obmedzuje slobodu podnikania, pretože opatrenia zahrnuté v Cestovnej mape LGBT nespadajú len do kompetencií politiky boja proti diskriminácii, ale aj do kompetencii sociálnych partnerov, a to až do zahrnutia osobitných usmernení LGBT pre odbory a organizácie zamestnávateľov.

Pre hladké povolenie sociálneho inžinierstva hodnôt a noriem európskych spoločností, bude musieť byť homosexuálne zmýšľanie tiež zavedené do programov pre mládež a vzdelávanie, ktoré sú v kompetencii Európskej komisie. To otvára cestu pre LGBT kvóty pre Erasmus štipendiá alebo študentské výmeny stredoškolských teenagerov.

Zdá sa, že účelom niektorých návrhov v správe Lunacek, je nútiť členské štáty k poskytovaniu legálnych možností “manželstva” osobám rovnakého pohlavia. To sa vykonáva zákerným a skrytým spôsobom, napr. vyžiadaním automatického uznávanie a uvedenie do platnosti, všetkých listín o osobnom stave, čo v praxi znamená, že členské štáty, v ktorých právo nepovoľuje “manželstvo” osôb rovnakého pohlavia budú musieť na základe právnych predpisov EÚ, uznať “manželstvo” rovnakého pohlavia, ktoré bolo uzavreté v inom členskom štáte.

Správa Lunacek taktiež vyzýva EÚ, aby vyvinula politický vplyv v rámci WHO, aby bola homosexualita vypustená zo zoznamu duševných porúch a porúch správania. Toto predstavuje obrovský zásah politickou inštitúciou do slobody vedy a vedeckého výskumu.

Aké je riziko pre vzťahy medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ? Všetky opatrenia nárokované v tejto Cestovnej mape LGBT môžu byť vykonávané Európskou komisiou bez predchádzajúceho súhlasu Európskeho parlamentu a Rady ministrov. V súčasnej dobe o zásadách zákazu diskriminácie, musí byť rozhodnuté Európskym parlamentom a Radou, a Rada musí prijať svoj postoj jednomyseľne. Tento ochranný mechanizmus bude odstavený, pretože Európska komisia bude na základe Cestovnej mapy LGBT, môcť v tichosti prijať svoje vlastné opatrenia bez predchádzajúceho rozhodnutia zákonodarcov.

Zločiny z nenávisti spáchané homosexuálnymi aktivistami: V celej EÚ je dramatický nárast riadne zdokumentovaných “trestných činov z nenávisti”, ktorých sa dopustili samozvaní “aktivisti za homosexuálne práva” proti svojim oponentom. Veľmi frekventované sú takéto útoky páchané na predstaviteľoch a budovách katolíckej cirkvi: napríklad nedávne prerušenie vianočnej bohoslužby v katedrále v Kolíne nad Rýnom, znesvätenie baziliky svätého Petrónia v Bologni, alebo opakované fyzické útoky proti arcibiskupovi z Mechelenu v Belgicku – (všetky boli spáchané aktivistami za lesbické a gay práva). Prijatie špeciálnej “Cestovnej mapy” by malo brať takéto skupiny ako tie, čo potrebujú byť zvýhodňované a to nereflektuje realitu.

Parlament EÚ je opäť LGBT aktivistami uvedený do omylu. Už v minulosti sa Európsky parlament stal obeťou podobného manipulatívneho pokusu založeného na homosexuálnom „mýte o obeti“. Atentát na ugandského aktivistu za práva homosexuálov Davida Kata získal obrovskú mediálnu podporu a stal príležitosťou pre parlamentnú rezolúciu a rôzne zásahy proti vláde Ugandy. Tvrdilo sa, že atentát na pána Kato bol výsledkom prebujnelej “homofóbie”. Nakoniec sa ukázalo, že jeho vrahom bol muž prostitút, ktorému pán Kato odmietol zaplatiť za jeho sexuálne služby. Európsky parlament ani na základe tejto informácie nezrušil svoje uznesenie, ktoré bolo založené na falošných “faktoch”. Vyzerá to tak, že v „boji proti homofóbii“ sú fakty irelevantné.

Ako ďaleko má Správa postupovať? Správa bola prijatá na výbore pre občianske slobody (LIBE) 17. decembra 2013. Ani o mesiac neskôr, 17. januára 2014 administratíva EP neuverejnila dokument pre plenárnu schôdzu, pravdepodobne pre to aby sa občania o tom príliš skoro nedozvedeli. Napriek tomu, neoficiálne znenia prijatých pozmeňujúcich návrhov už existujú. Keďže stále nie je predložený žiadny oficiálny dokument, poslanci Európskeho parlamentu nemôžu ďalej konať. Je hodné pozornosti, že vo fáze prác vo výbore LIBE, poslanci všetkých politických skupín, vrátane Európskej ľudovej strany, aktívne vzájomne spolupracovali. Rovnaká bola aj spolupráca sekretariátom pracovnej skupiny LGBT. Je potrebné poznamenať, že obsah správy LIBE obsahuje aj spoluprácu s výbormi pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), vzdelávanie a mládež (CUL), zahraničné veci (AFET) a právne veci (JURI).

Niekoľko mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu, sa poslanci boja hovoriť proti tvrdeniam LGBT aktivistov, pretože združenia financované EÚ, ako ILGA Europe by mohla začať svoju obvyklú kampaň “meno a vina”, v ktorej by očiernili politikov, ktorí odmietajú hrať ich hru. Strach skončí v inštitucionálnej špirále mlčania. LGBT ideológia sa stáva dominantnou iba ak iní nedokážu hovoriť zo strachu, keď im LGBT aktivisti hrozia izoláciou a obvinením. Po Správe Estrela, bude Cestovná mapa LGBT druhá kľúčová pre volebné odporúčania v európskych voľbách 22.-25. mája t.r. Poslanci by si už mali uvedomiť, že LGBT lobby nemá až toľko voličov v 28 členských štátoch EÚ. Kandidáti do Európskeho parlamentu, budú musieť vysvetliť, prečo je Európsky parlament zneužívaný pre sociálne inžinierstvo noriem a hodnôt. Táto Cestovná mapa LGBT sa stane oficiálnym politickým postojom Európskeho parlamentu a bude uverejnený v Úradnom vestníku. Bude plne k dispozícii pre uplatňovanie a nikoho nebude zaujímať, že tento dokument nemá žiadnu právnu hodnotu. Bude politicky využívaný aktivistickými skupinami pre tlak na národné vlády, aby bola realizovaná agenda LGBT v každom členskom štáte, ďalej za hranice toho, čo občan naozaj skutočne chce. Európsky parlament Cestovnou mapou LGBT oslabuje základ národnej zvrchovanosti v etických otázkach a bude obchádzať autoritu národných orgánov v každom členskom štáte. Z tohto dôvodu by sa občania mali postaviť na podporu a povzbudenie svojich poslancov v Európskom parlamente, aby títo zastavili program LGBT bez strachu, že budú izolovaní obvyklou “shame and blame” kampaňou LGBT aktivistov.

Čo je potrebné urobiť?

1) Upozorniť vašich rodinných príslušníkov, susedov, farníkov a priateľov emailom alebo v sociálnych médiách o tomto nehoráznom pokuse LGBT aktivistov. Čím viac ľudí bude o tom vedieť, tým ľahšie bude rozbiť “špirály mlčania”. Názor LGBT je vnímaný ako dominantný len preto, že sa nikto neodváži proti nemu ozvať. Avšak náš názor sa môže stať dominantný, ak väčšina prehovorí. Nie sme homofóbovia, ak hovoríme o tom, že Európsky parlament chce vytvoriť Cestovnú mapu pre špeciálne LGBT privilégia. Je vhodné podpísať petíciu na Citizengo, nech vidieť, že nás nie je málo.

2) Rozhodujúci politici EÚ“ a poslanci Európskeho parlamentu sú často slabí v tejto konkrétnej veci, pretože sa boja byť vystavení stratégii “hanby a viny” homosexuálnych aktivistov. Je potrebné ich podporovať hovorením proti manipulácii. Mnohí z nich pochopili tento problém veľmi dobre, ale nechce sa im proti nemu vystúpiť. Napíšte svojmu poslancovi Európskeho parlamentu a povzbuďte ho/ju v aktivitách proti “homosexuálnemu zmýšľaniu v spoločnosti”.

3) Skupina poslancov sa bude snažiť predložiť návrh alternatívneho uznesenia o tejto správe, ktorá by nahradila súčasný návrh. Toto uznesenie by malo byť krátke a malo by presné hovoriť o tom, že • EÚ chráni základné práva všetkých občanov • Základné práva sú univerzálne a nedeliteľné, a preto nemôžu byť založené na sexuálnom správaní jednotlivca, • Právne predpisy EÚ už obsahujú osobitné ustanovenia o zákaze diskriminácie na základe sexuálnej orientácie • Žiadne nové politické nástroje by nemali byť vytvorené pred dôkladným prehodnotením súčasných právnych a politických nástrojov,

• Členské štáty by mali vykonávať právne predpisy EÚ v oblasti nediskriminácie v rámci Európskej únie, jej orgánov a právomocí členských štátov.