Godzone: Zjednotení v Jeho mene

godzone-300x233-1273153Stretnutie plné modlitieb, povzbudení, osobných svedectiev a túžby vidieť, ako sa na Slovensku v mene Ježiš zjavuje nebo. Tak bude vyzerať tretí ročník Godzone konferencie s názvom V JEHO MENE.

Už tradične sa konferencia uskutoční uprostred Slovenska – v Ružomberku, v športovej hale Koniareň už 10. – 11.apríla 2015. Podľa slov jedného z organizátorov, projekt Godzone chce neustále budovať generáciu, ktorej ide o Božie Kráľovstvo (KIOBK), na čo nestačí len jedno stretnutie. „Konferencia je priestor kde môžeme ísť hlbšie a viac sa venovať témam tejto generácie, povzbudzovať sa navzájom svedectvami a stretnutiami priateľov a spoločenstiev. Taktiež chceme byť s ľuďmi v užšom kontakte ako len na turné,“ vyjadril sa Ivan Petro.

Program konferencie v sebe okrem iného zahŕňa modlitby chvál, zaujímavé prednášky, svätú omšu a aj osobné príbehy ľudí, ktorí sú súčasťou projektu Godzone. Špeciálnym hosťom konferencie bude americký misionár Sean Feucht. Sean je zakladateľom organizácie BURN 24/7, ktorá zakladá po celom svete modlitebné ohniská na princípe niekoľkodenných neprestávajúcich modlitebných stretnutí plných uctievania a volania po Božej blízkosti a vyliatí Ducha Svätého.

„Choďte a hlásajte: ,Priblížilo sa Božie kráľovstvo.ʹ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Konferencia má vyzbrojiť generáciu KIOBK, aby prinášala Božie hodnoty do každej oblasti spoločnosti a tak spôsobila prebudenie na Slovensku,“ to sú slová Ivana Petra, ktoré vystihujú túžbu všetkých zapojených do príprav konferencie.

Ivana Šalgová